Bijwerkingen door medicijnen

De meeste medicijnen hebben bijwerkingen, soms zelfs heel ernstige. Of een medicijn werkt niet goed. Recente onderzoeken tonen vaak opzienbarende cijfers. Zo’n 22% van de medicijngebruikers merkt geen effect bij de standaarddosering. Zo’n 30% van de medicijngebruikers meldt ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen. Amerikaans onderzoek toonde aan dat 6,5% van de ziekenhuisopnames komt door bijwerkingen.

 

Werking van medicijnen in het lichaam

Veel medicijnen worden eerst in de lever omgezet in de werkzame stof. De werking van veel medicijnen is dus afhankelijk van de dosering en de snelheid, waarmee de stofwisseling deze medicijnen omzet (metaboliseert).  Dat verschilt per persoon. De specifieke eigenschappen en de variaties van de genen spelen daarbij een belangrijke rol. De enzymen, die zorgen voor het omzetten van een medicijn, zijn namelijk niet bij iedereen in gelijke mate aanwezig.

maagpijn-bijwerking-medicatie

Meest voorkomende bijwerking van medicijngebruik: maag- en darmklachten.

Medicijnen moeten soms gedurende een lange tijd worden geslikt, soms zelfs een leven lang.  Voorbeelden zijn cholesterol verlagende medicijnen (Simvastatine), bloeddrukverlagende medicijnen, anti-stollingsmedicijnen, medicijnen tegen reuma en pijnstillers (Codeïne). Vaak betekent dat een leven lang bijwerkingen.

Sommige bijwerkingen zijn meteen merkbaar, maar er zijn ook bijwerkingen, die zich pas later manifesteren. Juist dan is het belangrijk rekening te houden met hoe iemand als individu op die medicijnen reageert. Vroeger was het een kwestie van uittesten hoe iemand reageert. Maar met de moderne DNA technieken is dat niet meer nodig.

 

Waar bestaat een DNA-profiel op het DNA-paspoort uit? 

Cytochroom P450 enzymen zijn belangrijk voor het verwerken van 80% van alle medicijnen. Kleine verschillen in het DNA van deze enzymen in de lever zijn daarop van invloed. De meeste mensen hebben 2 kopieën van het DNA: 1 kopie van de vader en 1 kopie van de moeder.

Als twee actieve kopieën aanwezig zijn, dan is er sprake van een normale verwerking van medicijnen. Dit wordt aangegeven door *1/*1 (ook wel “extensieve metaboliseerder” genoemd, afgekort met EM) Als er maar 1 actieve kopie aanwezig is dan spreken we van een verminderde verwerking. (“intermediaire metaboliseerder”, afgekort met IM). Als er 2 inactieve kopieën aanwezig zijn spreken we van geen of slechts een zeer geringe verwerking. (“trage metaboliseerder”, afgekort met PM).

 

DNA-test individueel medicijngebruik

Met een medische (farmacogenetische) DNA-test wordt vastgesteld welke activiteit de verschillende enzymen hebben. Het effect van een snelle of trage omzetting is per medicijn verschillend. Bij een snelle omzetting (EM) zal de concentratie werkzame stof in het bloed snel worden bereikt en is een lagere dosering voldoende.

 

Met de uitslag van de medische DNA-test kan de arts samen met de apotheker, de dosering van het medicijn veranderen of een ander medicijn voorschrijven. Genezing heeft zo meer kans van slagen. En de kans op bijwerkingen is minder. De landelijke apothekersvereniging KNMP heeft al voor meer dan 80 medicijnen doseringsadviezen op basis van DNA beschikbaar.

 

Direct naar:

 

DNA-paspoort

Op het DNA-paspoort staat het farmacogenetisch profiel, dat op basis van de medische DNA-test is vastgesteld. Op het DNA-paspoort Cardio staan alleen de genen, die belangrijk zijn voor medicatie bij hart- en vaatziekten. Het DNA-paspoort Panel Pro is op dit moment in Nederland het meest uitgebreide DNA-paspoort. Op een DNA-paspoort wordt per gen de activiteit van de enzymen (fenotype) aangegeven. Het aantal relevante varianten, waarop is getest, zijn in een aparte kolom op het paspoort opgenomen. De gerapporteerde genotypes zijn in principe levenslang te gebruiken.

 

Werking van de DNA-afname kit

Nadat de test is aangevraagd, wordt een DNA afname-kit toegestuurd met een swab, waarmee zelf wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is weinig ingrijpend en erg effectief. Het DNA-materiaal wordt opgestuurd naar een van de gecertificeerde laboratoria, gespecialiseerd in farmacogenetisch  onderzoek. Na drie weken wordt de uitslag van het onderzoek per e-mail verzonden. In het rapport van de uitslag worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker aangegeven.

 

Privacy is gewaarborgd

Ja, de QR-code op de swab is verbonden met de persoonlijke gegevens. De swab is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen de swab met code. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd en het gecodeerde resultaat verwerkt in het rapport. Daarna wordt het rapport weer gekoppeld aan de persoonlijke gegevens en  naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.

 

Vergoeding DNA-testen

Zorgverzekeraars vergoeden meestal farmacogenetisch DNA-testen als sprake is van ernstige bijwerkingen of als een medicijn niet of nauwelijks werkt. De behandelend (huis)arts kan dan besluiten tot een farmacogenetisch onderzoek, voordat de medicatie wordt aangepast. De vergoeding kan mogelijk van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Neem voor de zekerheid contact op met de zorgverzekeraar. Een farmacogenetische DNA-test is altijd als medische kosten fiscaal aftrekbaar.