Bijwerkingen?

Farmacogenetisch onderzoek kan bijwerkingen verminderen.

Vdiverse medicijnen in stripeel mensen die medicijnen slikken hebben last van bijwerkingen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Genetische aanleg speelt daarbij een heel belangrijke rol. Met een farmacogenetische test op DNA niveau wordt vastgesteld of er sprake is van een snelle of trage opname van medicijnen. Het is bij medicatie namelijk heel belangrijk te weten hoe het lichaam reageert op een medicijn en welke dosering daar het beste bij past.

Met de uitslag van de DNA test kan de arts en/of apotheker nauwkeurig bepalen welke medicijn en welke dosering voor u het beste is. Zo heeft behandeling meer kans van slagen en worden bijwerkingen tegen gegaan.

Wat is farmacogenetica

Farmacogenetica onderzoekt de erfelijke aanleg bij medicijngebruik. De werking verschilt per persoon. Soms is een hogere dosering nodig, soms juist een lagere of soms zelfs een ander medicijn. Met een DNA test is te voorspellen of iemand een grote kans heeft op bijwerkingen of dat een geneesmiddel wel of niet werkt.

Hoe werkt het?

Nadat u de test hebt aangevraagd, ontvangt u een DNA kit met instructie. Het buisje uit de kit, gevuld met uw DNA materiaal, stuurt u in de bijgevoegde retourenvelop op. Binnen drie weken ontvangt u de uitslag van het laboratorium.

Hoe wordt DNA afgenomen?

Door het verzamelen van wat speeksel in een buisje met stabilisatiepoeder: de SalivaGene Collector. Dit is weinig ingrijpend en erg effectief. NIFGO stuurt bij een aanvraag een DNA kit met instructie voor speekselafname op. Dit buisje kan vervolgens met de bijgevoegde envelop worden teruggestuurd naar NIFGO voor het onderzoek.

 

Is opsturen van de test veilig en is privacy gewaarborgd?

Ja, het buisje met gestabiliseerd speeksel heeft een anonieme buiscode als vermelding. Deze buiscode is alleen door NIFGO en het betreffende laboratorium te lezen. Na het onderzoek wordt het DNA materiaal door het laboratorium vernietigd. De onderzoeksgegevens worden per email verstuurd.

Vergoedt de verzekeraar de farmacogenetische test?

Diverse zorgverzekeraars hebben op vragen hierover aangegeven dat een farmacogenetische test in principe vergoed wordt als sprake is van ernstige bijwerkingen of als een medicijn niet of nauwelijks werkt. Dit kan mogelijk van verzekeraar tot verzekeraar verschillen, dus handig om dit even na te vragen. Bij sommige verzekeraars is farmacogenetisch testen opgenomen in een aparte module en wordt deze vergoed vanuit een aanvullend pakket. De farmacogenetische test is altijd te beschouwen als medische kosten en dus fiscaal aftrekbaar.

Alle laboratoriumonderzoeken vinden plaats bij Europees gecertificeerde en gevalideerde laboratoria.