/ oktober 29, 2018

Veel personen tussen 15 en 44 jaar hebben last van depressies. Er is een sterk verband tussen depressie en het ontstaan van hart- en vaataandoeningen. De afgelopen 20 jaar zijn er veel medicijnen tegen depressies op de markt gekomen. Uit onderzoek blijkt dat het medicijn bij circa 30% van de patiënten direct effect heeft. De meest voorgeschreven antidepressiva worden afgebroken door het gen CYP2D6. Maar bij ongeveer 10% van de westerse bevolking heeft dit gen een verminderde of geen activiteit. Bij circa 5% is sprake van een ultrasnelle activiteit. Dit heeft gevolgen voor de werking van het medicijn. De activiteit van CYP2D6 is met een DNA test te voorspellen. In dit artikel wordt aangetoond dat behandeling op basis van een DNA test leidt tot een beter resultaat. Lees het hele artikel.