Winkelmandje

Bijwerkingen bij medicijnen

Wat zijn bijwerkingen precies?

Medicijnen werken soms minder goed dan verwacht of geven meer bijwerkingen dan op de bijsluiter is aangegeven. De oorzaak kan te vinden zijn in het DNA. Met een DNA-onderzoek kan duidelijk worden, waarom een bepaald medicijn niet of niet goed werkt. Artsen en apothekers houden daar dan rekening mee.

Bestel een DNA-paspoort

Voorkom eventuele bijwerkingen van medicijnen. Met een DNA-analyse wordt de activiteit van leverenzymen bepaald. Leverenzymen breken medicijnen af en bepalen of een medicijn goed werkt en welke bijwerkingen kunnen optreden.

LET OP: Tijdelijke actie in februari van € 245,- voor € 198,-

Wisselwerking van medicijnen

Eiwitten (enzymen) breken de medicijnen af. Varianten in het DNA kan de oorzaak zijn dat een enzym een medicijn sneller afbreekt. Of zelfs helemaal niet of minder. Het medicijn kan dan dus minder goed werken of juist extra goed. In het laatste geval kunnen de bijwerkingen erger zijn. Als de arts dit weet zal hij/zij een ander medicijn voorschrijven of de dosering aanpassen.

Juist bij gebruik van meerdere medicijnen is het belangrijk te weten, welke DNA-variaties iemand heeft. Sommige medicijnen beïnvloeden de werking van een ander medicijn. De arts kan aan de hand van het DNA-profiel bepalen hoe de verschillende medicijnen zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

Hoe werkt DNA-onderzoek voor medicijnen?

Ieder mens heeft een uniek DNA-profiel. Dit DNA-profiel bepaalt hoe het lichaam reageert op medicijnen. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) door leverenzymen. Met de farmacogenetische DNA-test wordt de activiteit van leverenzymen in kaart gebracht. Als met de testuitslag een afwijkende activiteit wordt aangetoond, dan heeft dat invloed op de werking van een medicijn en kan de oorzaak zijn van bijwerkingen. Voorschrijven van medicijnen op basis van de testuitslag vermindert dus de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk. Staat uw medicijn niet op de lijst neem dan contact met ons op.