Bijwerkingen van medicijnen

Medicijnen werken soms niet of veroorzaken veel en ernstige bijwerkingen. Variaties in het DNA zijn vaak de oorzaak van een niet werkend medicijn of van ernstige bijwerkingen. De standaarddosering van een medicijn houdt geen rekening met die variaties. Gevolg: een niet werkend medicijn en/of ernstige bijwerkingen.

Wisselwerking van medicijnen

Juist bij het voorschrijven van meerdere medicijnen is het belangrijk de variaties van de genen te weten. Op die manier kan worden voorkomen dat medicijnen elkaar tegen werken.

DNA onderzoek voor medicijnen

Ieder mens heeft een uniek DNA profiel, dat bepaalt hoe het lichaam reageert op medicijnen. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) en afgebroken. Werken de leverenzymen niet of erg langzaam of juist erg snel, dan heeft dat invloed op de werking van het medicijn en kan het de oorzaak zijn van de soms ernstige bijwerkingen. De farmacogenetische DNA-test geeft aan welk medicijn het beste werkt en wat de juiste dosering moet zijn. Medicijnen voorschrijven op basis van het individuele DNA-profiel, vermindert dus de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk. Staat uw medicijn niet op de lijst neem dan contact met ons op.

Hoe het lichaam medicijnen opneemt en afbreekt wordt bepaald door de werking van de leverenzymen in het DNA-profiel.