Wat zijn bijwerkingen?

Medicijnen werken soms niet goed of veroorzaken veel en soms zelfs ernstige bijwerkingen. Sommige varianten in iemands DNA zijn daarvan de oorzaak. De door de fabrikant aangegeven standaarddosering houdt geen rekening met individuele eigenschappen. Gevolg: een niet werkend medicijn en/of ernstige bijwerkingen.

Wisselwerking van medicijnen

Juist bij gebruik van meerdere medicijnen is het belangrijk te weten, welke DNA varianten iemand heeft. Op die manier kan de juiste dosering worden vastgesteld en kan worden voorkomen dat medicijnen elkaar tegenwerken.

Hoe werkt DNA onderzoek voor medicijnen?

Ieder mens heeft een uniek DNA profiel. Dit DNA profiel bepaalt hoe het lichaam reageert op medicijnen. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) en afgebroken door leverenzymen. Met de farmacogenetische DNA test wordt de activiteit van leverenzymen in kaart gebracht. Als met de testuitslag een afwijkende activiteit wordt aangetoond, dan heeft dat invloed op de werking van een medicijn en kan de oorzaak zijn van bijwerkingen. Voorschrijven van medicijnen op basis van de testuitslag vermindert de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk. Staat uw medicijn niet op de lijst neem dan contact met ons op.

Hoe het lichaam medicijnen opneemt en afbreekt wordt bepaald door de werking van de leverenzymen in het DNA-profiel.