Bijwerkingen van medicijnen

Medicijnen werken soms niet of veroorzaken veel en ernstige bijwerkingen. Vaak moet men een leven lang medicijnen slikken. Voorbeelden zijn cholesterol verlagende medicijnen (Simvastatine), bloeddrukverlagende medicijnen, anti-stollingsmedicijnen, medicijnen tegen reuma (Azathioprine) en pijnstillers (Codeïne). Bijwerkingen hebben een negatief effect op het dagelijks doen en laten, maar veroorzaken bij langdurig gebruik soms ook schade. Onderzoeken tonen aan, dat variaties in het DNA vaak de oorzaak zijn van een niet werkend medicijn of van ernstige bijwerkingen. Bij sommige variaties in het DNA wordt de werkzame stof in het medicijn namelijk onvoldoende of niet of juist te snel afgebroken. Gevolg: het medicijn werkt niet en er is sprake van ernstige bijwerkingen.

Wisselwerking van medicijnen

Vaak worden meer medicijnen tegelijk voorgeschreven. Met de kans dat het ene medicijn doet wat het moet doen, maar tegelijk verhindert, dat het andere medicijn goed werkt.

DNA onderzoek voor medicijnen

Iedereen heeft een uniek DNA profiel, dat bepaalt hoe het lichaam reageert op een medicijn. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) en afgebroken. Werken de leverenzymen niet of erg langzaam of juist erg snel, dan heeft dat invloed op de werking van het medicijn en het optreden en de ernst van de bijwerkingen. Vroeger was het een kwestie van soms weken lang uittesten hoe iemand reageert op een medicijn. Met de moderne DNA technieken is dat niet meer nodig. Een DNA-test voorspelt of een medicijn het gewenste effect heeft en welke dosering daarbij hoort. Met farmacogenetisch onderzoek (DNA-test) worden de leverenzymen in kaart gebracht, die de werking van een medicijn bepalen. Medicijnen voorschrijven op basis van het individuele DNA-profiel vermindert dus de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Hoe het lichaam medicijnen opneemt en afbreekt wordt bepaald door de werking van de leverenzymen in het DNA-profiel.

Dna onderzoek voorkomt bijwerkingen

Met een farmacogenetische DNA-test brengen we de specifieke eigenschappen van het DNA in kaart, die de werking van medicijnen bepalen. Op basis daarvan wordt dan het beste medicijn en de juiste dosering vastgesteld. Op deze manier is men verzekerd van een goed werkend medicijn en wordt de kans op bijwerkingen sterk verminderd. Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk.