Wat zijn bijwerkingen?

Medicijnen werken soms niet goed of veroorzaken veel en soms zelfs ernstige bijwerkingen. Sommige variaties in het DNA kunnen daar de oorzaak van zijn. De voorgeschreven standaarddosering houdt echter geen rekening met variaties in het DNA van de individuele patient. Gevolg: een niet werkend medicijn en/of ernstige bijwerkingen.

Wisselwerking van medicijnen

Juist bij gebruik van meerdere medicijnen is het belangrijk te weten, welke DNA variaties iemand heeft. Sommige medicijnen beinvloeden de werking van een ander medicijn. De arts kan aan de hand van het DNA profiel bepalen hoe de verschilleende medicijnen zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

Hoe werkt DNA onderzoek voor medicijnen?

Ieder mens heeft een uniek DNA profiel. Dit DNA profiel bepaalt hoe het lichaam reageert op medicijnen. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) en afgebroken door leverenzymen. Met de farmacogenetische DNA test wordt de activiteit van leverenzymen in kaart gebracht. Als met de testuitslag een afwijkende activiteit wordt aangetoond, dan heeft dat invloed op de werking van een medicijn en kan de oorzaak zijn van bijwerkingen. Voorschrijven van medicijnen op basis van de testuitslag vermindert dus de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk. Staat uw medicijn niet op de lijst neem dan contact met ons op.

Hoe het lichaam medicijnen opneemt en afbreekt wordt bepaald door de werking van de leverenzymen in het DNA-profiel.