Bijwerkingen van medicijnen

Medicijnen werken soms niet goed of veroorzaken veel en soms zelfs ernstige bijwerkingen. Sommige varianten in iemands DNA zijn daarvan de oorzaak. De door de fabrikant aangegeven standaarddosering houdt geen rekening met deze individuele eigenschappen. Gevolg: een niet werkend medicijn en/of ernstige bijwerkingen.

Wisselwerking van medicijnen

Juist bij gebruik van meerdere medicijnen is het belangrijk te weten, welke DNA varianten iemand heeft. Op die manier kan de juiste dosering worden vastgesteld en kan worden voorkomen dat medicijnen elkaar tegen werken.

DNA onderzoek voor medicijnen

Ieder mens heeft een uniek DNA profiel, dat bepaalt hoe het lichaam reageert op medicijnen. De meeste medicijnen worden in de lever omgezet (metaboliseren) en afgebroken. Werken de leverenzymen niet of erg langzaam of juist erg snel, dan heeft dat invloed op de werking van het medicijn en kan dat ook de oorzaak zijn van de bijwerkingen. De farmacogenetische DNA-test geeft aan welk medicijn het beste werkt en wat de juiste dosering moet zijn. Medicijnen voorschrijven op basis van het individuele DNA-profiel, vermindert dus de kans op bijwerkingen en geeft zekerheid over de werking van een medicijn.

Voor deze medicijnen is farmacogenetisch testen mogelijk. Staat uw medicijn niet op de lijst neem dan contact met ons op.

Hoe het lichaam medicijnen opneemt en afbreekt wordt bepaald door de werking van de leverenzymen in het DNA-profiel.