Cholesterolverlagende medicijnen helpen een hartinfarct/beroerte te voorkomen. Geweldige medicijnen, die de kans op een langer leven vergroten. Maar er zijn ook nadelen. Vaak voorkomende bijwerkingen: maag- darmklachten, hevige spierpijn, opgejaagd gevoel, geheugenverlies, vermoeidheid, vochtophoping en concentratieverlies. Sommige bijwerkingen verdwijnen na een paar weken. Indien dit niet het geval is zal het de kwaliteit van het leven verminderen.

Statines

De meeste artsen schrijven statines voor zoals simvastatine. Werkt het medicijn niet voldoende of blijven de bijwerkingen aanhouden dan kan de patiënt voorstellen om een farmacogenetische DNA-test te laten doen.

Bij een DNA-test worden de variaties in het DNA onderzocht die verantwoordelijk zijn voor de metabolisatie van medicijnen. Dit verklaart waarom een geneesmiddel niet goed werkt of waarom er ernstige bijwerkingen optreden. De uitkomst kan betekenen dat er andere soorten cholesterolverlagende medicijnen worden voorgeschreven.

Gen SLCO1B1

Bij het opnemen van statines door het lichaam speelt het gen SLCO1B1 de belangrijkste rol. SLCO1B1 regelt het transport van het medicijn naar de lever.

Ruim 20% van de westerse bevolking heeft een genetische variatie, waardoor de activiteit van SLCO1B1 minder is. Gevolg: afname van de hoeveelheid statine in de lever en toename van de plasmaconcentratie van statine in het bloed.

Bij verminderde activiteit van SLCO1B1 verhoogt de kans op myopathie (ernstige spierpijn) en creatine waardes. De creatine waarde is belangrijk, omdat deze waarden iets zeggen over de werking van de nieren. Statines en bloedverdunners beïnvloeden de werking van de nieren vaak negatief. Met een farmacogenetische DNA-test wordt dus vooral de activiteit van het SLCO1B1 gen onderzocht.

Aan de hand van de laboratoriumuitslag kan het beste statine medicijn en de juiste dosering worden voorgeschreven. Niet dus eerst het ene medicijn en bij klachten, een ander medicijn of een andere dosering, maar onmiddellijk het goede medicijn en de juiste dosering.

In de KNMP Kennisbank is door de apotheker en arts informatie te vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende activiteit.

DNA-test 

Deze test is in ieder geval van belang als de volgende medicijnen zijn voorgeschreven: SimvastatineFluvastatine, Pravastatine, lovastatine, Rosuvastatine, Cerivastatine en Atorvastatine. N

adat de test is aangevraagd, wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is weinig ingrijpend en erg effectief. Alleen de variaties in het DNA die van invloed zijn geneesmiddelen worden onderzocht. Andere informatie over erfelijkheid, verwantschap of aanleg wordt niet meegenomen met een medische DNA-test van NIFGO.

Hoe werkt de DNA-afname kit?

Nadat de test is aangevraagd, wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf speeksel of wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is weinig ingrijpend en erg effectief. Het DNA-materiaal wordt opgestuurd naar een van de Nederlandse gecertificeerde laboratoria, gespecialiseerd in farmacogenetisch DNA onderzoek. Na drie weken wordt de uitslag van het onderzoek per e-mail verzonden. In de uitslag worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker aangegeven.

Is privacy gewaarborgd?

Ja, de QR-code op het buisje is verbonden met de persoonlijke gegevens. Het buisje is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen het buisje met de code. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.

Nieuws

Genetische informatie bevordert (her)gebruik van statines