Antipsychotica Clozapine

Clozapine samen met farmacogenetisch onderzoek voorschrijven. Een DNA test helpt Clozapine resistente patiënt aan werkzame dosis. Sanguesa et al, Pharmacogenomics (2019) 20(12), 871–877; doi. 10.2217/pgs-2019-0074. Een patiënt met schizofrenie reageerde niet op Clozapine. De ratio

Lees verder

Antidepressiva Venlafaxine

Farmacogenetica bij behandeling met Venlafaxine Suwala et al, Pharmacogenomics august 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0031 Voorschrijven van medicijnen bij de behandeling van psychische klachten is vaak een langdurige zoektocht naar het beste medicijn en de juiste dosering.

Lees verder

Medicijn bewaking door je apotheker

Medicijnbewaking via apotheek; een studie in de VS Bain et al, Pharmacogenomics, August 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0047 Dat het ene medicijn de werking van een ander medicijn kan beïnvloeden is alom bekend. Vooral voor ouderen, die

Lees verder

Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd. Men heeft de werkzaamheid

Lees verder

Nieuwe richtlijn voor cholesterolverlagers

Ruim 2,1 miljoen mensen gebruiken cholesterolverlagers (statines). Dit om de waarde van het LDL (slechte cholesterol) onder de grenswaarde 2,5 te houden. Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire cardiovasculaire risicomanagement (CVRM) moet de grenswaarde van het

Lees verder

Nut farmacogenetisch onderzoek

Nieuwe cijfers bevestigen nut farmacogenetisch onderzoek. Medicijngebruik geeft meestal ook bijwerkingen.De vraag hoe om te gaan met de schadelijkegevolgen ervan is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld zijn de Cytochroom P450 enzymen (CYP’s)

Lees verder

NHG richtlijn farmacogenetica

NHG-Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk Met onderzoek is aangetoond dat bij 30 % van de gebruikers van een specifiek medicijn variaties in het DNA-profiel aanleiding was de medicatie aan te passen. Voor de Nederlandse bevolking wordt

Lees verder

Medicijnen oorzaak van heropnames?

De laatste tijd is er veel aandacht voor plotselinge heropnames; vooral ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Recent onderzoek wijst uit, dat in 19% van de gevallen medicijngebruik één van de belangrijkste

Lees verder

DNA analyse heeft de toekomst

VPRO Tegenlicht besteedde zondag j.l. aandacht aan de gezondheidszorg in Estland. De inwoners kunnen er een gratis genetische screening op maat krijgen met een DNA- analyse. Omdat NIFGO, het  DNA-paspoort Panel Pro samen met een

Lees verder

Samenhang tussen voeding en genen

Natuur Diëtisten Nederland (NDN) is het kenniscentrum voor natuurlijke voeding. Het NDN promoot verantwoorde voeding als relatief eenvoudige manier om preventief aan je gezondheid te werken. De  praktische kennis over de samenhang van voeding, gezondheidsproblemen

Lees verder

Trouw over geneeskunde op maat

Hoogleraar klinische farmacie van het Leids UMC Henk-Jan Guchelaar over de kansen dat DNA-onderzoek biedt bij het voorschrijven van medicijnen. “Jaarlijks krijgen 4 miljoen Nederlanders een nieuw medicijn voorgeschreven. Een kleine 200.000 keer gaat dat

Lees verder

Belang van een DNA paspoort

Presentator Ajouad laat een genenpaspoort maken en komt erachter dat hij sommige medicijnen beter niet kan nemen. Dit is een van de conclusies nadat hij een DNA paspoort heeft laten maken in het TV programma

Lees verder