Winkelmandje

DNA-paspoort in het nieuws

31 maart 2020 31 maart 2020

DNA-paspoort in het nieuwsDNA-paspoort bij toekomstige medicijngebruik

Afgelopen weekend werd uitgebreid aandacht besteed aan het DNA-paspoort bij (toekomstig) medicijngebruik. In de NRC stond een artikel met als titel “Een farmacogenetisch paspoort is voor vrijwel iedereen gunstig”. Volgens Ron van Schaik - hoogleraar Farmacogenetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - kan een simpele test uitwijzen, welke medicijnen bij een bepaalde patiënt goed werken. Dit versnelt het genezingsproces en drukt de zorgkosten.

Zes leverenzymen spelen een belangrijke rol bij het verwerken van de ongeveer negentig medicijnen, die in Nederland worden voorgeschreven. Omdat die enzymen niet bij iedereen even actief zijn, kan dat leiden tot bijwerkingen of een niet-werkend medicijn. In hetzelfde artikel stelt Hans Mulder, directeur Farmacie in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen dat kennis van farmacogenetica nog meer verspreid moet worden onder huisartsen en apothekers.

Bestel een DNA-paspoort

Voorkom bijwerkingen van medicijnen door middel van een DNA-analyse die de activiteit van leverenzymen bepaalt. Variaties in het DNA beïnvloeden de gevoeligheid voor medicijnen, en ongeveer een derde van alle medicijngebruikers heeft dergelijke variaties.

Tijdelijke actie: van € 230,- voor € 198,-!

De zorgkosten 

Over de zorgkosten wordt verslag gedaan in een gesprek met o.a. Jean-Paul van Haarlem (bestuursvoorzitter ONVZ), die stelt dat “Samen doorpakken kan leiden tot een forse ziektekostendaling”. Verwijzend naar het Amerikaanse MIT dat “personalised medicine” als een belangrijke doorbraaktechnologie voor de komende jaren bestempelt, ziet ook Van Haarlem veel potentie in “precision medicine”.

Dat was voor ONVZ de reden om als enige zorgverzekeraar ook preventief farmacogenetisch onderzoek te vergoeden. “Het maken van een zogenoemd DNA-paspoort is met de huidige technologie in principe eenvoudig. „Waarom zou je het dan niet doen?” vindt Van Haarlem. „Bijvoorbeeld diabetes type 2 is beter te voorkomen en te beheersen, als je vroegtijdig, met de resultaten van DNA-onderzoek, risico’s in kaart kunt brengen en gericht kunt behandelen, op basis van de juiste medicatie.”

Lees hier het hele artikel

Terug naar overzicht