NIFGO geeft in samenwerking met PharmGenomics, gevestigd in Mainz (Dld) het DNA-paspoort uit. Op dit paspoort staat je farmacogenetisch profiel. Je farmacogenetisch profiel geeft aan hoe medicijnen door je lichaam worden opgenomen. Is er sprake is van een (extreem) trage of (zeer) snelle stofwisseling? Bij een zeer snelle stofwisseling werkt het medicijn mogelijk niet of minder lang. In dit geval kan een hogere dosering nodig zijn of zelfs een ander medicijn. Bij een (extreem)trage stofwisseling zien we vaak veel en heftige bijwerkingen.

Je farmacogenetisch DNA-profiel ligt vast en verandert niet tijdens je leven. Het paspoort blijft dus een leven lang geldig. Op het DNA-paspoort staan de eigenschappen van je stofwisseling. Dit wordt aangegeven met de volgende codes:

EM = normale stofwisseling

IM = verlaagde stofwisseling

UM = zeer snelle stofwisseling

PM= langzame stofwisseling

NIFGO-DNA paspoort

Welke genen worden getest?

Het NIFGO-DNA paspoort test de meest belangrijke genetische variaties, die belangrijk zijn bij deze medicijnen.

De belangrijkste variaties voor geneesmiddelmetabolisme:

CYP2D6: enzym dat circa 80% van de (door huisartsen) voorgeschreven medicijnen omzet, zoals. Metoprolol, Codeine, Oxycodon, Tramadol, Clomipramine, Doxepine, Imipramine, Nortriptyline, Paroxetine, Venlafaxine, Haloperidol, en Risperidon.

CYP1A2: enzym dat effect heeft op de activiteit van andere enzymen die de werking van medicijnen bepalen. Bijvoorbeeeld Clozapine. Variatie in CYP1A2 kan leiden tot activatie of remming van andere enzymen;

CYP2B6: enzym dat veel medicijnen omzet, meest belangrijk voor antivirale middelen;

CYP2C9: enzym bepaalt o.a. de gevoeligheid voor antistolling zoals o.a. acenocoumarol en het anti-epilecticum fenytoine.

CYP2C19: enzym dat belangrijk is bij antistollingsmiddelen zoals Lansoprazol, Esomeprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Imipramine, Citalopram, Escitalopram en plavix/clopidogrel.

CYP3A4: enzym dat ongeveer de helft van de medicijnen omzet;

CYP3A5: enzym dat belangrijk is voor immuunsuppressiva.

VKORC1: enzym dat zorgt voor anti-bloedstolling. Veel voorgeschreven medicijnen zijn Acetylsalicylzuur, Fenprocoumon Ascal en Acenocoumarol. Variaties in dit gen kunnen dit proces versterken, waardoor bloedingen kunnen optreden.

Met het DNA-paspoort kan de arts nauwkeurig bepalen welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. Kortom, medicijnen op maat op basis van uw eigen DNA-profiel

Voordelen van een DNA-paspoort

Het TV programma De Kennis van Nu heeft een item gemaakt over het DNA paspoort. In dit item wordt uitgelegd wat het paspoort is en wat de voordelen zijn m.b.t (toekomstig) medicijngebruik.

Vraag het NIFGO DNA-paspoort aan