NIFGO geeft DNA-paspoorten uit. Op deze paspoorten staat het farmacogenetisch profiel. Het farmacogenetisch profiel geeft aan hoe medicijnen door de stofwisseling worden opgenomen. Bij een (zeer) snelle stofwisseling werkt het medicijn mogelijk niet of minder lang. In zo’n geval kan een hogere dosering nodig zijn of zelfs een ander medicijn. Bij een (extreem)trage stofwisseling zien we vaak veel en heftige bijwerkingen. Op de DNA-paspoorten staat per gen aangegeven op hoeveel varianten in het gen getest is.

Het farmacogenetisch DNA-profiel ligt vast en verandert niet. Het paspoort blijft dus een leven lang geldig. Op het DNA-paspoort staan de individuele eigenschappen van de stofwisseling. Deze worden aangegeven met de volgende codes:

NIFGO-DNA paspoort

Fenotypen

EM = normale stofwisseling

IM = verlaagde stofwisseling

UM = zeer snelle stofwisseling

PM= langzame stofwisseling

 

Welke genen worden getest?

Het NIFGO-DNA paspoort Panel Pro is op dit moment het meest uitgebreide DNA-paspoort, dat in Nederland verkrijgbaar is. Met Panel Pro worden de meest belangrijke genen, die bepalen hoe onze stofwisseling medicijnen omzetten, getest. De op dit DNA-paspoort opgenomen genen zijn van belang voor  deze medicijnen.

De op het DNA-paspoort Panel Pro opgenomen belangrijkste genen voor geneesmiddelmetabolisme zijn:

 • ABCB1: nadere informatie volgt
 • COMT: betrokken bij medicijnen voor pijnbestrijding.
 • CYP2D6: betrokken bij circa 80% van de (door huisartsen) voorgeschreven medicijnen, zoals: Metoprolol, Codeine, Oxycodon, Tramadol, Clomipramine, Doxepine, Imipramine, Nortriptyline, Paroxetine, Venlafaxine, Haloperidol, en Risperidon.
 • CYP1A2: heeft effect op de activiteit van andere genen, die de werking van medicijnen bepalen. Bijvoorbeeld Clozapine. Variatie in CYP1A2 kan leiden tot activatie of remming van andere enzymen.
 • CYP2B6: meest belangrijke gen voor antivirale middelen.
 • CYP2C9: bepaalt o.a. de gevoeligheid voor antistolling zoals o.a. acenocoumarol en het anti-epilecticum fenytoine.
 • CYP2C19: belangrijk bij antistollingsmiddelen, zoals Lansoprazol, Esomeprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Imipramine, Citalopram, Escitalopram en Plavix/Clopidogrel.
 • CYP3A4: betrokken bij circa 50% van de voorgeschreven medicijnent.
 • CYP3A5: enzym dat belangrijk is voor immuunsuppressiva.
 • DYPD: van belang voor behandeling oncologie.
 • HLA-B: nadere informatie volgt
 • MTHFR: nadere informatie volgt
 • OPMR1: betrokken bij medicijnen voor pijnbestrijding
 • SLCO1B1: is betrokken bij het transport van medicijnen. Vooral voor statines is dit gen van belang.
 • TPMT: nadere informatie volgt
 • UGT1A1: nadere informatie volgt
 • VKORC1: van belang bij medicijnen, die bloedstolling reguleren. Veel voorgeschreven medicijnen zijn Acetylsalicylzuur, Fenprocoumon Ascal en Acenocoumarol.

 

Kennisbank farmacogenetica

Met het meest uitgebreide DNA-paspoort kan de arts nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. Zowel arts als apotheker kunnen in de KNMP Kennisbank alle informatie vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende activiteit.  Inmiddels zijn er in de Kennisbank al voor ruim 80 medicijnen adviezen beschikbaar. Kortom, medicijnen op maat op basis van uw eigen DNA-profiel is met dit meest uitgebreide DNA-paspoort binnen handbereik.

 

Voordelen van het DNA-paspoort

Het TV programma De Kennis van Nu heeft een item gemaakt over het DNA paspoort. In dit item wordt uitgelegd wat het paspoort is en wat de voordelen zijn m.b.t (toekomstig) medicijngebruik.

DNA-Paspoort Panel Pro of DNA-Paspoort Cardio?

Voor het DNA-paspoort Panel Pro zijn de kosten € 295,- Voor het DNA-paspoort Cardio zijn de kosten € 195,- Met dit laatste paspoort worden alleen die genen getest, die belangrijk zijn bij medicijnen voor hart- en vaatziekten.

DNA-paspoorten