NIFGO geeft DNA-paspoorten uit. Op deze paspoorten staat het farmacogenetisch profiel. Het farmacogenetisch profiel geeft aan hoe het lichaam  medicijnen opneemt. Bij een (zeer) snelle stofwisseling werkt het medicijn mogelijk niet of minder lang. In zo’n geval kan een hogere dosering nodig zijn of zelfs een ander medicijn. Bij een (extreem)trage stofwisseling zien we vaak veel en heftige bijwerkingen. Op de DNA-paspoorten staat per gen de activiteit van de stofwisseling (fenotype) aangegeven en op welke gen varianten is getest. We onderscheiden de volgende fenotypes:

  • EM = normale stofwisseling
  • IM = verlaagde stofwisseling
  • UM = zeer snelle stofwisseling
  • PM= langzame stofwisseling

NIFGO-DNA paspoort

 

Omdat het farmacogenetisch DNA-profiel vanaf de geboorte niet meer verandert blijft een DNA- paspoort dus een leven lang geldig.

Welke genen worden getest?

Op het DNA-paspoort Cardio staan alleen die genen, die van belang als medicijnen worden voorgeschreven bij hart- en vaatziekten.

Het NIFGO-DNA paspoort Panel Pro is op dit moment het meest uitgebreide DNA-paspoort, dat in Nederland verkrijgbaar is. Met Panel Pro worden de meest belangrijke genen en hun varianten, getest die van invloed zijn op deze medicijnen.

panel-pro-dna-paspoort-nifgo-breed

De op het DNA-paspoort Panel Pro opgenomen genen, (twintig in getal) zijn: ABCB1, BChE,COMT, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5, DPYD, Factor V, HLA-B *1502, IFNL3, MTHFR, OPMR1, SLOCB1, TPMT, UGT1A1, VKORC1 en CYP2D6. In het rapport, aan de hand waarvan dit paspoort wordt opgesteld, wordt ingegaan op de eventueel gevonden afwijkende activiteit bij het afbreken van medicijnen.

Met dit meest uitgebreide DNA-paspoort kunnen arts en apotheker nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. In de KNMP Kennisbank is informatie te vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende activiteit.  Inmiddels zijn er in de Kennisbank al voor ruim 80 medicijnen richtlijnen opgesteld. Kortom, medicijnen op maat op basis van uw eigen DNA-profiel is met dit meest uitgebreide DNA-paspoort binnen handbereik.

Voordelen van het DNA-paspoort

Het TV programma De Kennis van Nu heeft een item gemaakt over het DNA paspoort. In dit item wordt uitgelegd wat het paspoort is en wat de voordelen zijn m.b.t (toekomstig) medicijngebruik.