NIFGO geeft DNA-paspoorten uit. Op deze paspoorten staat het farmacogenetisch profiel. Het farmacogenetisch profiel geeft aan hoe bepaalde enzymen in het lichaam medicijnen opnemen en afbreken.

Bij een (zeer) snelle metabolisatie (omzetting in de stofwisseling) werkt het medicijn mogelijk niet of minder lang. In zo’n geval kan een hogere dosering nodig zijn of zelfs een ander medicijn. Bij een (extreem)trage omzetting in de stofwisseling zien we vaak veel en heftige bijwerkingen. Op de DNA-paspoorten staat per gen de activiteit van de stofwisseling (fenotype) aangegeven en op welke gen varianten is getest. We onderscheiden de volgende fenotypes:

  • EM = normale omzetting in de stofwisseling
  • IM = verlaagde omzetting in de stofwisseling
  • UM = zeer snelle omzetting in de stofwisseling
  • PM= langzame omzetting in de stofwisseling

Welke genen worden getest?

Op het DNA-paspoort Cardio, Antidepressiva en Antipsychotica  staan die genen, die belangrijk zijn voor de verwerking de betreffende medicijnen.

CYP2D6 is enzym dat betrokken is bij de afbraak van 25% van alle medicijnen.

Met het DNA-paspoort Panel Pro worden de meest belangrijke genen en hun varianten, getest, die van invloed zijn op deze medicijnen.  In de lijst staan de in Nederland meest voorgeschreven medicijnen. Voor ruim 80 van deze medicijnen is een doseringsadvies te vinden in de Kennisbank van de KNMP. Staat uw meicijn er niet bij vraag dan via info@nifgo.nl of er voor dat medicijn een DNA test is.

De op het DNA-paspoort Panel Pro opgenomen en belangrijkste genen, (19) en hun varianten (circa 100) zijn: ABCB1, COMT, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, DPYD, Factor 2, Factor 5, MTHFR, OPMR1, SLOCB1, TPMT, VKORC1 en CYP2D6. In het rapport, aan de hand waarvan dit paspoort wordt opgesteld, wordt ingegaan op de gevonden varianten bij de verwerking van medicijnen in ons lichaam. In de bijlage bij dit rapport worden de relevante gen-medicatie combinaties aangegeven.

Met dit uitgebreide DNA-paspoort kunnen arts en apotheker nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. In de KNMP Kennisbank vinden apotheker en arts de informatie hoe te handelen aan de hand van het rapport. Inmiddels zijn er in de Kennisbank al voor ruim 80 medicijnen richtlijnen opgesteld. Kortom, medicijnen op maat op basis van uw eigen DNA-profiel is met dit uitgebreide DNA-paspoort binnen handbereik.

Voordelen van het DNA-paspoort

Het TV programma De Kennis van Nu heeft een item gemaakt over het DNA-paspoort. In dit item wordt uitgelegd wat het paspoort is en wat de voordelen zijn m.b.t (toekomstig) medicijngebruik.