Winkelmandje

Het DNA-paspoort

DNA paspoort voorbeeldkaartniFGo verstrekt een DNA-paspoort. Op het DNA- paspoort staat het farmacogenetische DNA-profiel. Dit DNA-profiel geeft aan hoe het lichaam reageert op medicijnen. Dit wordt uitgedrukt in fenotypes en functies. We onderscheiden de volgende fenotypes/functies:

  • NM = normale metabolisering (normal metabolizer)
  • IM = verminderde metabolisering (intermediate metabolizer)
  • UM = zeer snelle metabolisering (ultrarapid metabolizer)
  • PM = geen of trage metabolisering (poor metabolizer)
  • NF = normale functie
  • DF = verminderde functie
  • IF = verhoogde functie
  • UF = ultrasnelle functie

Hoe werkt een DNA-test?

Met het niFGo DNA-paspoort worden genen getest, die de werking van medicijnen bepalen. De testuitslag geeft inzicht in hoe het lichaam medicijnen afbreekt. De lijst met medicijnen staat op de pagina Medicijnen.

DNA zit in iedere cel. Met speeksel wordt de DNA informatie van de enzymen vastgesteld. De voor het niFGo-DNA-paspoort te testen genen zijn o.a.: CACNA1S, CFTR, COMT, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, CYP4F2, DPYD, G6PD, GSTM1, GSTP1, HLA-B*1502, IFNL3, MTRNR1, NAT1, NAT2, OPRM1, RYR1, SLCO1B1, TPMT, UGT1A1, UGTB27, VKORC1, Factor 2, Factor 5, MTHFR C677T en MTHFR A1298C. Bovendien worden nog een 25-tal genen getest, die van belang zijn voor de behandeling door orthomoleculaire- en natuurartsen en door (natuur)dietisten.

Wat staat er in een DNA-analyse?

In het rapport bij de testuitslag staat op welke variaties is getest. Bij het testen van CYP2D6 wordt bovendien standaard ook het aantal kopieën getest om de juiste activiteit van CYP2D6 te bepalen. Het tromboseprofiel, de bijlage medicatiematch en een bijlage nutrigenomics maakt standaard deel uit van de rapportage. In de bijlage medicatiematch, staat met welke van de gevonden variaties rekening moet worden gehouden bij medicijngebruik en of er een doseringsadvies in de kennisbank van de KNMP aanwezig is. Kortom, behandeling en voorschrijven van medicijnen, op basis van uw eigen DNA-profiel, is met het DNA-paspoort mogelijk.

Welke genen op het DNA-paspoort zijn belangrijk voor medicijngebruikers?

Lees hier meer over de genen.

Bestel een DNA-paspoort

Voorkom eventuele bijwerkingen van medicijnen. Met een DNA-analyse wordt de activiteit van leverenzymen bepaald. Leverenzymen breken medicijnen af en bepalen of een medicijn goed werkt en welke bijwerkingen kunnen optreden.

LET OP: Tijdelijke actie in februari van € 245,- voor € 198,-