/ november 6, 2017

Lijst1: medicijnen (werkzame stoffen) waarvoor een farmacogenetische test sterk wordt aangeraden. Op het DNA paspoort staan de 8 genen die van belang zijn voor de verwerking van werkzame stoffen.

medicijn/werkzame stof

Gen Gen Gen Gen Gen
acenocoumarol CYP2C9 VKORC1 CYP1A2 CYP2C19
amitriptyline CYP2D6 CYP2C19 CYP1A2 CYP2C9 CYP3A4
aprepitant CYP3A4 CYP1A2 CYP2C19
aripiprazol CYP2D6 CYP3A4
atomoxetine CYP2D6 CYP2C19
atorvastatine CYP3A4 CYP2C9
carisoprodol CYP2C19
carvedilol CYP2C9 CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
celecoxib CYP2C9 CYP3A4
(es)citalopram CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
clomipramine CYP2D6 CYP2C19 CYP1A2 CYP3A4
clopidogrel ** CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4
clozapine CYP1A2 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
codeïne ** CYP2D6 CYP3A4
cyclophosphamide CYP2C19 CYP3A4
cyclosporine CYP3A4
dapson CYP2C9 CYP3A4 CYP2C19
debrisoquine CYP2D6
desipramine CYP2D6
dextromethorphan CYP2D6  CYP3A4 CYP2C9 CYP2C19
diazepam CYP2C19 CYP3A4 CYP2C9
docetaxel  CYP3A4
doxepine CYP2D6 CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
duloxetine CYP1A2 CYP2D6
encaïnide CYP2D6
eliglustat ** CYP2D6 CYP3A4
erythromycine CYP3A4
esomeprazol CYP2C19 CYP3A4 CYP2C9
fenprocoumon CYP2C9 VKORC1 CYP1A2
fenytoïne CYP2C9 CYP2C19
flecaïnide CYP2D6
haloperidol CYP2D6 CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
ibuprofen CYP2C9 CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
ifosphamide CYP3A4 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19
imipramine CYP2D6 CYP2C19 CYP1A2 CYP3A4
lansoprazol CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4
metoprolol (S-) CYP2D6 CYP2C19
mirtazapine CYP3A4 CYP2D6 CYP1A2 CYP2C9
moclobemide CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
nebivolol CYP2D6
nortriptyline CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
omeprazol CYP2C19 CYP2D6 CYP2C9 CYP3A4
oxycodon CYP2D6 CYP3A4
paclitaxel CYP3A4 CYP2C9
pantoprazol CYP2C19 CYP2D6 CYP2C9 CYP3A4
paroxetine CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
pimozide CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
propafenon CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
quetiapine CYP3A4 CYP2D6
ritonavir CYP3A4 CYP2D6
sertraline CYP2C19 CYP2D6 CYP2C9 CYP3A4
sildenafil CYP3A4 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19
sparteine CYP2D6
sunitinib CYP3A4
tacrolimus CYP3A5 CYP3A4
tamoxifen CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
thioridazine CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
timolol CYP2D6 CYP2C19
tramadol CYP2D6 CYP3A4
venlafaxine CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
voriconazol CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4
warfarine CYP2C9 VKORC1 CYP2C19 CYP1A2 CYP3A4
zuclopentixol CYP2D6

Als ** achter het medicijn staat wordt sterk aangeraden altijd te testen voordat met de medicatie wordt begonnen.

Staat uw medicijn niet in deze lijst 1 check dan lijst 2.

Lijst 2. medicijnen waarvoor een farmacogenetische test sterk wordt aangeraden als er sprake is van bijwerkingen

 

medicijn/werkzame stof Gen Gen Gen Gen
acetylsalicylzuur CYP1A2 CYP2C9 VKORC1
alfentanil CYP3A4
alprazolam CYP3A4 CYP2D6
alprenolol CYP2D6
amfetamine CYP2D6
amlodipine CYP3A4
astemizole CYP2D6 CYP3A4
azitromycine CYP3A4
bisoprolol CYP2D6 CYP3A4
budesonide CYP3A4
bufuralol CYP2D6
buspiron CYP3A4
cafergot CYP3A4
cerivastatine CYP3A4
chloramphenicol CYP2C19
chlorpheniramine CYP2D6 CYP3A4
chlorpromazine CYP2D6
cilostazol CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
cisapride CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
ciprofloxacine CYP3A4
claritromycine CYP2C19 CYP3A4
cyclobenzaprine CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
desloratadine  CYP3A4
dexamethason  CYP3A4
dexfenfluramine CYP2D6
diclofenac CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
diltiazem CYP2D6 CYP2C9  CYP3A4
domperidon CYP2D6 CYP1A2  CYP3A4
donepezil CYP2D6  CYP3A4
efavirenz CYP2C19  CYP3A4
enalapril  CYP3A4
eplerenon CYP3A4
etoricoxib CYP2C9 CYP3A4
felodipine CYP3A4
fenobarbital CYP2C19 CYP2C9
fentanyl CYP3A4
fexofenadine CYP3A4
finasteride CYP3A4
fluticason CYP3A4
fluoxetine CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19
fluvastatin CYP2D6 CYP2C9 CYP3A4
fluvoxamine CYP2D6 CYP1A2 CYP2C19 CYP3A4
gleevec CYP3A4
glibenclamide CYP2C9
glimepiride CYP2C9
glipizide CYP2C9
glyburide CYP2C9
hexobarbital CYP2C19
hydrocortisone CYP3A4
indinavir CYP2D6 CYP3A4
indomethacin CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
irbesartan CYP2C9 CYP3A4
isosorbidemononitraat CYP3A4
ketoconazol CYP3A4
lercanidipine CYP3A4
lidocaïne CYP2D6 CYP1A2 CYP2C9 CYP3A4
lisinopril CYP3A4
losartan CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
lovastatine CYP3A4
meloxicam CYP2C9 CYP3A4
mefenytoine (S-) CYP2C19
mephobarbital (R-) CYP2C19
methadon CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
methoxyamfetamine CYP2D6
metoclopramide CYP2D6
metronidazol CYP3A4
mexiletine CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
miconazol CYP3A4
midazolam CYP2C19 CYP3A4 CYP3A5
minaprine CYP2D6 CYP2C19
mometason CYP3A4
naproxen CYP1A2 CYP2C9
nateglinide CYP2C9 CYP3A4
nelfinavir CYP2D6 CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4
nifedipine CYP2D6 CYP3A4
nilutamide CYP2C19
nisoldipine CYP2C19 CYP3A4
nitrendipine CYP3A4
norfloxacine CYP3A4
olanzapine CYP2D6 CYP1A2
ondansetron CYP2D6 CYP1A2 CYP2C9 CYP3A4
perfenazine CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
perhexiline CYP2D6
phenacetin CYP2D6 CYP1A2
phenformin CYP2D6
piroxicam CYP2C9 CYP3A4
prasugrel CYP2D6 CYP2C19 CYP2C9 CYP3A4
pravastatine CYP3A4
prednisolon CYP3A4
primidone CYP2C19
proguanil CYP2C19 CYP3A4
promethazine CYP2D6
propranolol CYP2D6 CYP1A2 CYP2C19 CYP3A4
quinidine CYP2C9 CYP3A4
rabeprazol CYP2D6 CYP2C19 CYP3A4
ranitidine CYP2D6 CYP2C19
repaglinide CYP3A4
ribavirine CYP1A2
riluzole CYP1A2
risperidon CYP2D6 CYP3A4
ropivacaine CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
rosiglitazone CYP2C9 CYP3A4
rosuvastatine CYP2C9 CYP3A4
salmeterol CYP3A4
saquinavir CYP2D6 CYP3A4
simvastatin CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
sirolimus CYP3A4
sorafenib CYP3A4
suprofen CYP2C9
tacrine CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
telithromycine CYP3A4
temazepam CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
teniposide CYP2C19 CYP3A4
terfenadine CYP3A4
theophylline CYP2D6 CYP1A2 CYP3A4
tiotropium CYP2D6 CYP3A4
tizanidine CYP1A2
tolbutamide CYP2C9 CYP2C19
torisel CYP3A4
torsemide CYP2C9
trazodone CYP2D6 CYP3A4
triazolam CYP3A4
trimethoprim CYP2C9 CYP3A4
verapamil CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4
vincristine CYP3A4 CYP3A5
zaleplon CYP3A4
zolmitriptan CYP1A2
zolpidem CYP2C19 CYP3A4

Staat uw medicijn niet in deze lijst 1 en lijst 2, mail ons dan uw medicijn met de vraag of er voor het medicijn een test beschikbaar is.