DNA-paspoort in het nieuws

Afgelopen weekend werd uitgebreid aandacht besteed aan het DNA-paspoort bij (toekomstig) medicijngebruik. In de NRC stond een artikel met als titel “Een farmacogenetisch paspoort is voor vrijwel iedereen gunstig”. Volgens Ron van Schaik, hoogleraar Farmacogenetica

Read More

DNA-test bij de apotheek

Apothekers gaan DNA-testen verkopen. Afgelopen week bericht in de Stentor over het initiatief van 3 apotheken om DNA-testen aan te bieden. Deze ontwikkeling zijn we ook al op andere plaatsen in Nederland tegengekomen. Deze drie

Read More

DNA-afname kit

Met ingang van 1 januari wordt de DNA-kit waarmee wangslijmvlies wordt afgenomen vervangen door een DNA-kit waarmee speeksel wordt afgenomen. De nieuwe DNA-kit biedt geeft bij het testen direct een uitslag met een zeer hoge

Read More

Antipsychotica Clozapine

Clozapine samen met farmacogenetisch onderzoek voorschrijven. Een DNA test helpt Clozapine resistente patiënt aan werkzame dosis. Sanguesa et al, Pharmacogenomics (2019) 20(12), 871–877; doi. 10.2217/pgs-2019-0074. Een patiënt met schizofrenie reageerde niet op Clozapine. De ratio

Read More

Antidepressiva Venlafaxine

Farmacogenetica bij behandeling met Venlafaxine Suwala et al, Pharmacogenomics august 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0031 Voorschrijven van medicijnen bij de behandeling van psychische klachten is vaak een langdurige zoektocht naar het beste medicijn en de juiste dosering.

Read More

Farmacogenetisch advies dikkedarmkanker

Farmacogenetisch advies voor behandeling van dikke darmkanker Olivera et al, Pharmacogenomics, August 2019, DOIL: 10.2217/pgs-2019-0041 Dikke darmkanker is de derde meest voorkomende soort kanker. De eerste keuze behandeling is vaak de combinatie van 5-FU, Irinotecan

Read More

Medicijn bewaking door je apotheker

Medicijnbewaking via apotheek; een studie in de VS Bain et al, Pharmacogenomics, August 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0047 Dat het ene medicijn de werking van een ander medicijn kan beïnvloeden is alom bekend. Vooral voor ouderen, die

Read More

Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd. Men heeft de werkzaamheid

Read More

Nieuwe richtlijn voor cholesterolverlagers

Ruim 2,1 miljoen mensen gebruiken cholesterolverlagers (statines). Dit om de waarde van het LDL (slechte cholesterol) onder de grenswaarde 2,5 te houden. Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire cardiovasculaire risicomanagement (CVRM) moet de grenswaarde van het

Read More

Nut farmacogenetisch onderzoek

Nieuwe cijfers bevestigen nut farmacogenetisch onderzoek. Medicijngebruik geeft meestal ook bijwerkingen.De vraag hoe om te gaan met de schadelijkegevolgen ervan is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld zijn de Cytochroom P450 enzymen (CYP’s)

Read More

NHG richtlijn farmacogenetica

NHG-Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk Met onderzoek is aangetoond dat bij 30 % van de gebruikers van een specifiek medicijn variaties in het DNA-profiel aanleiding was de medicatie aan te passen. Voor de Nederlandse bevolking wordt

Read More

Medicijnen oorzaak van heropnames?

De laatste tijd is er veel aandacht voor plotselinge heropnames; vooral ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Recent onderzoek wijst uit, dat in 19% van de gevallen medicijngebruik één van de belangrijkste

Read More

DNA analyse heeft de toekomst

VPRO Tegenlicht besteedde zondag j.l. aandacht aan de gezondheidszorg in Estland. De inwoners kunnen er een gratis genetische screening op maat krijgen met een DNA- analyse. Omdat NIFGO, het  DNA-paspoort Panel Pro samen met een

Read More

Samenhang tussen voeding en genen

Natuur Diëtisten Nederland (NDN) is het kenniscentrum voor natuurlijke voeding. Het NDN promoot verantwoorde voeding als relatief eenvoudige manier om preventief aan je gezondheid te werken. De  praktische kennis over de samenhang van voeding, gezondheidsproblemen

Read More

Voorspellende DNA-testen in het nieuws

De voorspellende DNA-test? Voorspellende DNA -testen, waarmee bepaalde afwijking(en)in het DNA kunnen worden opgespoord zijn de laatste tijd nogal in het nieuws . Op basis van een gevonden afwijking wordt dan een uitspraak gedaan over de

Read More

DNA en hartproblemen

Internationaal pleidooi voor het gebruik van DNA kennis bij behandeling van hartproblemen  De behandeling van hartproblemen is de laatste 20 jaar sterk verbeterd. Nieuwe inzichten en nieuwe technieken maken de behandeling ook veel complexer. Een

Read More

Belang VKORC1 bij antistollingsmedicijnen

VKORC1 is de belangrijkste genetische variatie voor dosering van acenocoumarol. Coumarines zijn antistollingsmiddelen zoals acenocoumarol, fenprocoumarol en warfarine. In Europa en Zuid-Amerika wordt acenocoumarol het meest voorgeschreven. In het algemeen voldoet de standaard dosering. In

Read More

Trouw over geneeskunde op maat

Hoogleraar klinische farmacie van het Leids UMC Henk-Jan Guchelaar over de kansen dat DNA-onderzoek biedt bij het voorschrijven van medicijnen. “Jaarlijks krijgen 4 miljoen Nederlanders een nieuw medicijn voorgeschreven. Een kleine 200.000 keer gaat dat

Read More

Belang van een DNA paspoort

Presentator Ajouad laat een genenpaspoort maken en komt erachter dat hij sommige medicijnen beter niet kan nemen. Dit is een van de conclusies nadat hij een DNA paspoort heeft laten maken in het TV programma

Read More

Ernstige bijwerkingen door Ritalin

Een verontrustend bericht van het bijwerkingencentrum Lareb namelijk dat 3 volwassenen, die het medicijn Ritalin gebruikten, mogelijk zijn overleden als gevolg van de bijwerkingen. Het middel is niet officieel door het CBG goedgekeurd om te

Read More