Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

/ juni 5, 2019/ farmacogenetica

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd. Men heeft

Lees verder

Nieuwe richtlijn voor cholesterolverlagers

/ juni 4, 2019/ farmacogenetica

Ruim 2,1 miljoen mensen gebruiken cholesterolverlagers (statines). Dit om de waarde van het LDL (slechte cholesterol) onder de grenswaarde 2,5 te houden. Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire cardiovasculaire risicomanagement (CVRM) moet de grenswaarde

Lees verder

Nut farmacogenetisch onderzoek

/ juni 3, 2019/ farmacogenetica

Nieuwe cijfers bevestigen nut farmacogenetisch onderzoek. Medicijngebruik geeft meestal ook bijwerkingen.De vraag hoe om te gaan met de schadelijkegevolgen ervan is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld zijn de Cytochroom P450

Lees verder

NHG richtlijn farmacogenetica

/ april 2, 2019/ farmacogenetica

NHG-Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk Met onderzoek is aangetoond dat bij 30 % van de gebruikers van een specifiek medicijn variaties in het DNA-profiel aanleiding was de medicatie aan te passen. Voor de Nederlandse

Lees verder

Medicijnen oorzaak van heropnames?

/ december 21, 2018/ farmacogenetica

De laatste tijd is er veel aandacht voor plotselinge heropnames; vooral ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Recent onderzoek wijst uit, dat in 19% van de gevallen medicijngebruik één van

Lees verder

DNA analyse heeft de toekomst

/ december 3, 2018/ farmacogenetica

VPRO Tegenlicht besteedde zondag j.l. aandacht aan de gezondheidszorg in Estland. De inwoners kunnen er een gratis genetische screening op maat krijgen met een DNA- analyse. Omdat NIFGO, het  DNA-paspoort Panel Pro samen

Lees verder

Samenhang tussen voeding en genen

/ november 30, 2018/ farmacogenetica

Natuur Diëtisten Nederland (NDN) is het kenniscentrum voor natuurlijke voeding. Het NDN promoot verantwoorde voeding als relatief eenvoudige manier om preventief aan je gezondheid te werken. De  praktische kennis over de samenhang van

Lees verder

Voorspellende DNA-testen in het nieuws

/ november 21, 2018/ farmacogenetica

De voorspellende DNA-test? Voorspellende DNA -testen, waarmee bepaalde afwijking(en)in het DNA kunnen worden opgespoord zijn de laatste tijd nogal in het nieuws . Op basis van een gevonden afwijking wordt dan een uitspraak gedaan

Lees verder

DNA en hartproblemen

/ januari 19, 2018/ hart en vaatziekten

Internationaal pleidooi voor het gebruik van DNA kennis bij behandeling van hartproblemen  De behandeling van hartproblemen is de laatste 20 jaar sterk verbeterd. Nieuwe inzichten en nieuwe technieken maken de behandeling ook veel

Lees verder

Belang VKORC1 bij antistollingsmedicijnen

/ januari 13, 2018/ hart en vaatziekten

VKORC1 is de belangrijkste genetische variatie voor dosering van acenocoumarol. Coumarines zijn antistollingsmiddelen zoals acenocoumarol, fenprocoumarol en warfarine. In Europa en Zuid-Amerika wordt acenocoumarol het meest voorgeschreven. In het algemeen voldoet de standaard

Lees verder

Trouw over geneeskunde op maat

/ december 17, 2017/ farmacogenetica

Hoogleraar klinische farmacie van het Leids UMC Henk-Jan Guchelaar over de kansen dat DNA-onderzoek biedt bij het voorschrijven van medicijnen. “Jaarlijks krijgen 4 miljoen Nederlanders een nieuw medicijn voorgeschreven. Een kleine 200.000 keer

Lees verder

Belang van een DNA paspoort

/ oktober 23, 2017/ farmacogenetica

Presentator Ajouad laat een genenpaspoort maken en komt erachter dat hij sommige medicijnen beter niet kan nemen. Dit is een van de conclusies nadat hij een DNA paspoort heeft laten maken in het

Lees verder

Ernstige bijwerkingen door Ritalin

/ april 29, 2017/ Geen categorie

Een verontrustend bericht van het bijwerkingencentrum Lareb namelijk dat 3 volwassenen, die het medicijn Ritalin gebruikten, mogelijk zijn overleden als gevolg van de bijwerkingen. Het middel is niet officieel door het CBG goedgekeurd

Lees verder