DNA paspoort uitgebreid

NIFGO heeft een nieuw testprogramma in gebruik genomen. Dit maakt het mogelijk om van nog meer genen en gen-variaties de activiteit te testen. Zo wordt een nog breder inzicht verkregen in hoe ons lichaam reageert op medicijnen en waar arts en apotheker

Lees verder

Behandeling op maat bij een covid-19 besmetting

Naast het ontwikkelen van een vaccin is er ook steeds meer kennis over de behandeling van een coronabesmetting met medicijnen. De relatie tussen een medicijn en de verschillende DNA-varianten van genen, die de werking van een medicijn bij een coronabesmetting beïnvloeden, spelen

Lees verder

Leidraad farmacogenetica psychiatrische praktijk

Patiënten, die antidepressiva of antipsychotica moeten gaan gebruiken, willen daarmee graag wachten op resultaten van farmacogenetisch onderzoek. Die wens wordt vaak ingegeven door eigen ervaringen met andere medicijnen (veel bijwerkingen), ervaringen van andere gebruikers van antidepressiva en verkregen informatie, dat een eventueel

Lees verder

Wereld Hart Dag – aandacht voor vrouwenhart

Sinds 2000 wordt door de World Heart Federation op 29 september de ‘Wereld Hart Dag’ (World Heart Day) georganiseerd. Wereldwijd is er op deze dag aandacht voor hoe het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond te  houden. Zo kunnen hart- en vaatziekten

Lees verder

Een nieuw soort hartinfarct (bij vrouwen) is in opmars

In de weekendbijlage van de Volkskrant stond 29 augustus j.l. een informatief artikel over hartaandoeningen bij vrouwen. Met daarin ervaringen van enkele vrouwen en de bevindingen van een aantal gespecialiseerde cardiologen. Een vrouwenhart is immers niet hetzelfde als een mannenhart; de signalen

Lees verder

Covid-19 genetische aanleg

We krijgen veel vragen of er een eventuele genetische aanleg bestaat voor besmetting met het coronavirus Covid-19. Door een genetische aanleg zou iemand dan sneller besmet kunnen raken. Voor een eventuele genetische aanleg is echter wetenschappelijk nog geen enkel bewijs. Wel zijn

Lees verder

Covid-19 en Trombose

Coronavirus en Trombose Afgelopen zondag zei Marieke Kuip, hematoloog van het Erasmus MC, op NPO radio 1, dat de Trombosestichting een groot onderzoek start naar de relatie tussen corona en trombose. Gebleken is dat het stollingssysteem bij het coronavirus permanent actief is.

Lees verder

Nieuwe richtlijn CYP2C9, belangrijk voor Ibuprofen

Nieuwe CPIC-richtlijn: CYP2C9 en niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) Niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) zijn de meest voorgeschreven medicijnen bij pijn en ontsteking. Deze medicijnen worden afgebroken via de leverenzymen CYP2C9, CYP1A2 en CYP3A4. Van genetische varianten in CYP2C9  (bijv.  CYP2C9 * 2  en * 3 ) is aangetoond, dat bij

Lees verder

Waarom we in Nederland DNA testen bij medicijngebruik

Een evaluatie over toepassing van farmacogenetische testen in Nederland door de ziekenhuisapotheek van het LUMC. Al bijna 20 jaar is het genoom van de mens bekend. Het genoom is het totaal aan erfelijk materiaal, namelijk het DNA. Het DNA is opgeslagen in

Lees verder

Paracetamol, Ibuprofen, malaria middel en Remdesivir

Paracetamol en Ibuprofen Onderzoek van het EuropeesParacetamol en Ibuprofen Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wijst uit dat er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs gevonden is, dat gebruik van NSAID’s het ziektebeeld van COVID-19 zou verergeren. Voor de behandeling van koorts en pijn bij

Lees verder

DNA-paspoort in het nieuws

Afgelopen weekend werd uitgebreid aandacht besteed aan het DNA-paspoort bij (toekomstig) medicijngebruik. In de NRC stond een artikel met als titel “Een farmacogenetisch paspoort is voor vrijwel iedereen gunstig”. Volgens Ron van Schaik, hoogleraar Farmacogenetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kan een

Lees verder

Slechter zien farmacologisch is soms verklaarbaar

Slechter gaan zien is soms een bijwerking bij bepaalde medicijnen. Deze kunnen optreden kort na de start met een medicijn of na verhoging van de dosis. Via verschillende farmacologische effecten kunnen sommige medicijnen de oorzaak zijn van slechter gaan zien of moeilijker

Lees verder

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk In het meinummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie stelt Vinkers op basis van 4 bestudeerde publicaties, dat ‘het nog te vroeg is voor farmacogenetica’ in de psychiatrische praktijk. In een commentaar op zijn stelling wordt aangevoerd, dat

Lees verder

Leverschade door geneesmiddelen: niet alleen door paracetamol

Sander C.A. van den Bogert; Geneesmiddelen Bulletin Nr 11-12|2019 (53) Dat de lever belangrijk is voor het omzetten van medicijnen is inmiddels voldoende bekend. Maar er kan ook schade aan de lever optreden door medicijngebruik. Leverschade door medicijnen betekent dan naast de

Lees verder

De invloed van roken op Clozapine

Uit een recent onderzoek blijkt dat een patiënt met schizofrenie niet reageerde op het medicijn Clozapine. De verhouding Clozapine: Norclozapine was in dit geval laag. Dat betekent dat Clozapine te snel werd omgezet. Voor de omzetting van Clozapine is het gen CYP1A2

Lees verder

Antidepressiva Venlafaxine

Farmacogenetica bij behandeling met Venlafaxine Suwala et al, Pharmacogenomics august 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0031 Voorschrijven van medicijnen bij de behandeling van psychische klachten is vaak een langdurige zoektocht naar het beste medicijn en de juiste dosering. Vaak is pas na minimaal 6 weken

Lees verder

Farmacogenetisch advies dikkedarmkanker

Farmacogenetisch advies voor behandeling van dikke darmkanker Olivera et al, Pharmacogenomics, August 2019, DOIL: 10.2217/pgs-2019-0041 Dikke darmkanker is de derde meest voorkomende soort kanker. De eerste keuze behandeling is vaak de combinatie van 5-FU, Irinotecan en Oxaliplatin. Ongeveer 40% van de patiënten

Lees verder

Medicijn bewaking door je apotheker

Medicijnbewaking via apotheek; een studie in de VS Bain et al, Pharmacogenomics, August 2019, DOI: 10.2217/pgs-2019-0047 Dat het ene medicijn de werking van een ander medicijn kan beïnvloeden is alom bekend. Vooral voor ouderen, die vaak meerdere medicijnen gebruiken, is dit een

Lees verder

Pijnstillers werken bij iedereen anders

Chronische pijn is wereldwijd een groot probleem. Mensen slikken pijnstillers dan voor een langere tijd anders is het onmogelijk om te blijven functioneren. Men streeft naar een zo normaal mogelijk leven. Het onderzoek uitgevoerd door Cavallari en collega’s toont aan dat zo’n

Lees verder

Betere behandeling depressie dankzij DNA-paspoort

RTV Rijnmond heeft onlangs een podcast gewijd aan de voordelen van het DNA-paspoort om de kwaliteit van leven te verhogen. Gepensioneerd huisarts Jan vertelt hoe hij dankzij het DNA-paspoort nu gelukkiger door het leven gaat. Na aanpassing van de dosering van de

Lees verder

Onderzoek naar COMT gen bij Noord-Afrikanen

Verstoring van de werking van catecholamines kan veroorzaakt worden door een variatie in het gen COMT. Catecholamines zijn hormonen die een sterke werking hebben op organen, met name op hart en bloedvaten. De meest voorkomende catecholamines zijn adrenaline, noradrenaline en dopamine. Catecholamines

Lees verder

Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd. Men heeft de werkzaamheid en veiligheid van statines onderzocht. 509 patiënten

Lees verder

Nieuwe richtlijn voor cholesterolverlagers

Ruim 2,1 miljoen mensen gebruiken cholesterolverlagers (statines). Dit om de waarde van het LDL (slechte cholesterol) onder de grenswaarde 2,5 te houden. Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire cardiovasculaire risicomanagement (CVRM) moet de grenswaarde van het LDL nu naar 1,8. Dat betekent in

Lees verder

Relatie tussen migraine en farmacogenetica

Migraine heeft een behoorlijk negatief effect op de kwaliteit van leven. Genetisch onderzoek heeft nu een aantal variaties aangetoond, die vaker voorkomen bij mensen met migraine. Deze specifieke variaties zijn dus een voorspellende factor voor het krijgen van migraine. Zo hebben genetische 

Lees verder

Nut farmacogenetisch onderzoek

Nieuwe cijfers bevestigen nut farmacogenetisch onderzoek. Medicijngebruik geeft meestal ook bijwerkingen.De vraag hoe om te gaan met de schadelijkegevolgen ervan is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld zijn de Cytochroom P450 enzymen (CYP’s) in de lever, die zorgen voor een

Lees verder

Farmacogenetisch profiel vergroot vertrouwen in medicatie.

Medicatie op basis van het farmacogenetisch profiel vergroot vertrouwen in de werking van medicijnen bij de patiënt. Communicatie tussen dokter en patiënt is belangrijk voor een goede behandeling. Het niveau van de communicatie tussen dokter en patiënt wordt vergroot door toevoeging van

Lees verder

Farmacogenetica en hoge bloeddruk

Het meten van de bloeddruk komt heel vaak voor bij een bezoek aan de huisarts. Hoge bloeddruk is immers een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen met een hoog sterftecijfer. Uit onderzoek blijkt dat medicijnen tegen hoge bloeddruk maar bij 50% van de

Lees verder

NHG richtlijn farmacogenetica

NHG-Farmacogenetica in de huisartsenpraktijk Met onderzoek is aangetoond dat bij 30 % van de gebruikers van een specifiek medicijn variaties in het DNA-profiel aanleiding was de medicatie aan te passen. Voor de Nederlandse bevolking wordt dit geschat op aanpassing van jaarlijks zo’n

Lees verder

Medicatie tegen roken en antidepressiva

Om te stoppen met roken kan men nicotinevervangers gebruiken. Nicotinevervangers worden gebruikt om de symptomen van het stoppen met roken te voorkomen. Het antidepressiva medicijn Bupropion wordt echter eveneens voorgeschreven om te helpen bij het stoppen met roken. Bupropion blokkeert namelijk de

Lees verder

DNA-test kan bijwerkingen van chemokuur voorkomen

Jaarlijks kunnen tientallen levensbedreigende bijwerkingen, ic-opnames en zelfs sterfgevallen worden voorkomen als kankerpatiënten eerst een DNA-test krijgen, voordat een chemo medicijn wordt voorgeschreven. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van ruim dertig Nederlandse artsen en wetenschappers uit zeventien ziekenhuizen, dat is gepubliceerd

Lees verder

Ernstige risico’s bloedverdunners

Patiënten die drie bloedverdunners gebruiken ter voorkoming van een hart-,of herseninfarct, lopen een ernstig risico op bloedingen. Aldus onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en hun Deense collega’s in het medisch tijdschrift  Circulation; n.a.v. bestudering van de gegevens van circa

Lees verder

Medicijnen oorzaak van heropnames?

De laatste tijd is er veel aandacht voor plotselinge heropnames; vooral ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Recent onderzoek wijst uit, dat in 19% van de gevallen medicijngebruik één van de belangrijkste risicofactoren is. Van deze 19% had ruim

Lees verder

Geneesmiddel tegen dyspepsie

Imipramine is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij depressiviteit en angststoornissen. Het is een tricyclische antidepressiva, afgekort TCA. Imipramine en dyspepsie Als besloten wordt Imipramine in een lage dosis toe te dienen aan patiënten met functionele dyspepsie (verteringsstoornis met maagklachten in het

Lees verder

DNA analyse heeft de toekomst

VPRO Tegenlicht besteedde zondag j.l. aandacht aan de gezondheidszorg in Estland. De inwoners kunnen er een gratis genetische screening op maat krijgen met een DNA- analyse. Omdat NIFGO, het  DNA-paspoort Panel Pro samen met een van de bekendste laboratoria in Estland heeft

Lees verder

Samenhang tussen voeding en genen

Natuur Diëtisten Nederland (NDN) is het kenniscentrum voor natuurlijke voeding. Het NDN promoot verantwoorde voeding als relatief eenvoudige manier om preventief aan je gezondheid te werken. De  praktische kennis over de samenhang van voeding, gezondheidsproblemen en de orgaansystemen in ons lichaam is

Lees verder

Pijnstillers; de jaarlijkse pijnpeiling van het IVM

In de jaarlijkse Pijnpeiling van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wordt nogmaals gewezen op het feit dat pijnstillers te makkelijk  aan te schaffen zijn. Ook het gebruik van  pijnstillers vraagt extra aandacht. Al eerder dit jaar wees het IVM op het feit dat

Lees verder

Voorspellende DNA-testen in het nieuws

De voorspellende DNA-test? Voorspellende DNA -testen, waarmee bepaalde afwijking(en)in het DNA kunnen worden opgespoord zijn de laatste tijd nogal in het nieuws . Op basis van een gevonden afwijking wordt dan een uitspraak gedaan over de erfelijke aanleg om in de toekomst een

Lees verder

Fenprocoumon bij kinderen

Fenprocoumon is een middel wat ervoor zorgt dat het bloed minder snel samenklontert. Dit antistollingsmiddel wordt onder andere gebruikt bij trombose. Het geneesmiddel werkt langer dan vergelijkbare medicijnen. Namelijk gemiddeld zo’n 140 uur. Hoe lang het duurt om de werkzame stof in

Lees verder

OPMR1 gen draagt bij aan herstel van narcose

Vertraagd herstel na volledige narcose is een vaak voorkomende complicatie. Negatieve gevolgen zijn bv. verhoogd bloedverlies en sterfte. Leeftijd, geslacht en medische voorgeschiedenis  zijn factoren, die van invloed zijn op herstel. Maar ook genen, die een rol spelen bij het afbreken van narcose medicijnen, spelen een

Lees verder

Chronische pijn bij kinderen

Hoe ons lichaam op medicijnen reageert is vaak afhankelijk van leeftijd. Kinderen bijvoorbeeld reageren anders op medicijnen dan volwassenen. Vooral bij pijnbestrijding is het vaak zoeken naar het beste medicijn en de juiste dosering. Daarbij speelt ook een rol dat voor kinderen

Lees verder

Genetische informatie bevordert (her)gebruik van statines

Statines zijn in Nederland veel voorgeschreven medicijnen. Statines zijn de eerste keuze voor artsen. Gemiddeld genomen stopt ongeveer 50% van de patiënten met statine medicijnen. Dit heeft verschillende oorzaken. Er wordt geen verbetering gevoeld en/of er is sprake van bijwerkingen en/of men

Lees verder

Farmacogenetica bij Alzheimer & Parkinson

Ziektes, zoals Parkinson en Alzheimer, hebben een groot negatief effect op de kwaliteit van leven. Dit geldt voor zowel de patiënt als voor de familie. Patiënten gebruiken vaak meerdere medicijnen. Extra aandacht vraagt dus de interactie tussen deze medicijnen. Juist bij gebruik

Lees verder

Bijwerkingen pijnstillers op lange termijn

Oxycodon, een geneesmiddel dat de pijn bestrijdt,  is de laatste tijd volop in het nieuws. Onderzoek in de VS en Canada toont aan dat dit geneesmiddel te lang en in te hoge dosering wordt voorgeschreven. Langdurig gebruik en te hoge dosering leidt

Lees verder

DNA-paspoort een uitkomst voor Jos

De 38-jarige Jos de Bel uit Tilburg heeft kanker en is daarvoor onder behandeling in het Catharine Ziekenhuis. Het DNA-paspoort van Jos gaf aan dat hij een minder goed functionerend DPD-enzym heeft, waardoor een bepaalde stof niet zo snel afbreekt als anderen.

Lees verder

Wat is er nodig om Farmacogentica in Nederland toe te passen?

Samenvatting van het artikel in het Engels:  What do we need to transfer pharmacogenetics findings into the clinic? Recently, a portable USB compatible handheld DNA sequencer became commercially available to genotype individuals without need of a laboratory. However, does the rise of

Lees verder

Lancering uitleg medicijngebruik met video

Wie neemt er de tijd voor om de hele bijsluiter te lezen? Wat als dat niet lukt, omdat de tekst ingewikkeld is, of men de Nederlandse taal niet voldoende beheerst? Dit is een van de oorzaken van verkeerd medicijngebruik. Gevolg? Meer kans

Lees verder

Waarom moet AH stoppen met de verkoop van zware pijnstillers?

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wijst op de gevaren van verkoop door o.a. Albert Hein, van zware pijnstillers, zonder dat deze pijnstillers door een arts zijn voorgeschreven. Mensen, die al medicijnen gebruiken en te maken hebben met veel pijn als bijwerking,

Lees verder