Winkelmandje

Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

5 juni 2019 5 juni 2019

Meer farmacogenetisch onderzoek in Spanje

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd.

Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van statines

Men heeft de werkzaamheid en veiligheid van statines onderzocht. 509 patiënten werden gerandomiseerd naar atorvastatine, simvastatine of pravastatine. Bij patiënten met hypercholesterolemie was het C-allel geassocieerd met een verhoogd risico op bijwerkingen. Patiënten met hyperlipidemie die alleen met simvastatine werden behandeld en drager van het SLCO1B1 * 5 allel liepen een hoger risico op spieraandoeningen.

Terug naar overzicht