Winkelmandje

Farmacogenetische ontwikkelingen in Spanje

5 juni 2019 5 juni 2019

In Spanje wordt steeds meer farmacogenetisch onderzoek toegepast bij hart- en vaataandoeningen. Onderzoek laat zien, dat het voorschrijven van medicijnen op basis van het farmacogenetisch profiel, bij cardiologie daardoor is verbeterd.

Men heeft de werkzaamheid en veiligheid van statines onderzocht. 509 patiënten
werden gerandomiseerd naar atorvastatine, simvastatine of pravastatine. Bij patiënten met hypercholesterolemie was het C-allel geassocieerd met een verhoogd risico op bijwerkingen. Patiënten met hyperlipidemie die alleen met simvastatine werden behandeld,
en drager van het SLCO1B1 * 5  allel liepen  een hoger risico op spieraandoeningen.

In onderstaand artikel wordt dit onderzoek beschreven voor de medicijnen Clopidogrel, Warfarine,  Acenocoumarol en Simvastatine. Ook worden richtlijnen voor dosering van deze medicijnen beschreven.

Terug naar overzicht