Winkelmandje

Medicijnen oorzaak van heropnames?

21 december 2018 21 december 2018

Medicijnen oorzaak van heropnames?De laatste tijd is er veel aandacht voor plotselinge heropnames; vooral ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Recent onderzoek wijst uit, dat in 19% van de gevallen medicijngebruik één van de belangrijkste risicofactoren is. Van deze 19% had ruim 1/3 van de opnames voorkomen kunnen worden.

Deze cijfers komen overeen met uitkomsten van eerdere onderzoeken waarbij medicatie een rol speelt bij ziekenhuisopnames. Bij dit onderzoek kwamen de volgende medicijnen naar voren:  diuretica, diabetesmiddelen, betablokkers, antitrombotica en medicatie die wordt gegeven aan COPD patiënten.

Problemen rondom, voorschrijven, overdracht en therapietrouw zijn de belangrijke redenen, die  leiden tot een heropname. De vraag, welk medicijn specifiek de heropname heeft veroorzaakt kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Meer onderzoek naar medicatie gerelateerde heropnames en de potentiële vermijdbaarheid is nodig om preventieve maatregelen te kunnen implementeren. Bij vervolgonderzoek zou ook aandacht dienen te worden gegeven aan farmacogenetisch onderzoek bij het voorschrijven van medicatie om het juiste medicijn en de dosering vast te stellen.

Het hele onderzoek leest u hier

Terug naar overzicht