/ januari 19, 2020

Apothekers gaan DNA-testen verkopen.

Afgelopen week bericht in de Stentor over het initiatief van 3 apotheken om DNA-testen aan te bieden. Deze ontwikkeling zijn we ook al op andere plaatsen in Nederland tegengekomen. Deze drie apotheken kiezen voor het afnemen van wangslijmvlies met een wattenstaafje in plaats van speeksel. In het artikel wordt helaas niet aangeven welke genen en varianten worden getest. NIFGO staat uiteraard positief tegenover elk initiatief om voorschrijven van medicijnen te koppelen aan het DNA-profiel. Terecht wijst Van Schaik op de noodzakelijke afstemming tussen huisarts en apotheek bij het bepalen van de juiste medicatie en op het feit dat de zorgverzekeraar niet altijd de kosten van een DNA-paspoort vergoed. “Onderzoek vanwege onverklaarbare bijwerkingen of onverwachte ineffectiviteit van een geneesmiddel wordt vaak wel vergoed, preventief screenen niet. Laboratoriumonderzoek gaat ten koste van het eigen risico van de patiënt. (NHG-juni 2019)”.

Lees het hele artikel