/ april 28, 2020/ farmacogenetica, pijnstillers, pijnstilling reuma

ibuprofen_structuurNieuwe CPIC-richtlijn: CYP2C9 en niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s)

Niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) zijn de meest voorgeschreven medicijnen bij pijn en ontsteking. Deze medicijnen worden afgebroken via de leverenzymen CYP2C9, CYP1A2 en CYP3A4. Van genetische varianten in CYP2C9  (bijv.  CYP2C9 * 2  en * 3 ) is aangetoond, dat bij gebruik van deze medicijnen het risico aanwezig is op ernstige bijwerkingen. Patiënten, waarvan de capaciteit van CYP2C9  verminderd of niet aanwezig is, lopen een verhoogd risico op (ernstige) bijwerkingen.

Vooral bij gebruik van Ibuprofen, dat vrij verkrijgbaar is, kan er dus sprake zijn van een ongewild groot risico. Vaak wordt dit medicijn immers, zonder tussenkomst van een arts, gebruikt.

In de nieuwe CPIC-richtlijn wordt voor de medicijnen Celecoxib, Flurbiprofen, Ibuprofen, Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam en Tenoxicam aangegeven wanneer een ander medicijn moet worden voorgeschreven of in welke gevallen de dosering moet worden aangepast.

De CPIC-richtlijn is verwerkt in de rapportage bij het DNA-paspoort.

Lees hier de hele CPIC-richtlijn.