/ oktober 31, 2018/ farmacogenetica, literatuur

Vertraagd herstel na volledige narcose is een vaak voorkomende complicatie. Negatieve gevolgen zijn bv. verhoogd bloedverlies en sterfte. Leeftijd, geslacht en medische voorgeschiedenis  zijn factoren, die van invloed zijn op herstel.

Maar ook genen, die een rol spelen bij het afbreken van narcose medicijnen, spelen een rol. In dit artikel worden de verschillende genetische varianten onderzocht en is een formule opgesteld, aan de hand waarvan de te  verwachte herstel tijd berekend kan worden. Vooral de genen OPMR1 en ABCG2 spelen zijn belangrijk voor het bepalen van de dosis van Rocuronium, Dexmedetomidine, Remifentanil and Dezocine.

Lees het artikel hier

 

Of download het artikel

3- narcose en opmr1