/ april 3, 2019/ anti-psychotica, depressie, farmacogenetica

De voornaamste reden voor zelfmoord is depressie. Behandeling met antidepressiva ligt dan vaak voor de hand. Een van de voorgeschreven medicijnen Fluoxetine is omstreden. Er werd al langere tijd gewezen op de vaak ernstige bijwerkingen bij patiënten, die Fluoxetine kregen voorgeschreven.

Dit heeft geleid tot onderzoek naar de biomarkers, die zelfmoordneigingen bij depressieve patiënten zouden kunnen voorspellen. In onderstaand artikel wordt beschreven welke biomarkers zijn onderzocht.

Huisartsen en psychiaters in heel Frankrijk volgden de deelnemers voor 6
weken na een eerste voorschrift van tianeptine, een antidepressivumbehandeling. Suïcidaal
de ideatie werd beoordeeld met item 10 van de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale. Er zijn diverse genen onderzocht in relatie tot het bovenstaande.

Een van de conclusies is dat het genotype rs1799971 in het gen OPRM1 een risico op onaangepast sociaal gedrag, sterke gevoelens van depressie en zelfmoordneiging bij patiënten, die Tianeptine gebruiken, kan veroorzaken. Reden genoeg om secuur om te gaan met het voorschrijven van medicijnen en het bepalen van de dosering van de voorgeschreven medicijnen.

Meer weten over de wisselwerking tussen medicijnen tegen depressie en de individuele verwerking (metabolisatie)? klik hier.

Lees het hele artikel hier