/ januari 25, 2018

Tot nu toe hebben we relevante artikelen en verslagen van onderzoeken en studies opgenomen onder het kopje “literatuur” op onze website. Daar brengen we nu verandering in. Nieuws over farmacogenetica is in de toekomst dus te vinden in onze Nieuwsbrief. Opgeven voor de Nieuwsbrief kan via de link nieuwsbrief. Het overzicht januari 2018 onder Literatuur zal dus de laatste publicatie op die pagina zijn.