/ oktober 23, 2017

onvz-zorgverzekeringZorgverzekeraar ONVZ heeft zich uitvoerig laten informeren over de stand van zaken rondom farmacogenetisch onderzoek en de meerwaarde in de klinische en farmacotherapeutische praktijk.

ONVZ heeft besloten om farmacogenetisch testen (zonder medische aanleiding) op te nemen in de aanvullende verzekeringspakketten Topfit en Superfit.

Hierop kan door de verzekerde aanspraak worden gemaakt onder de noemer preventief medische zorg, waaronder ook een aantal andere preventief medische diensten vallen, die niet onder de Basisverzekering worden vergoed. Voorwaarde is dat dit onderzoek geschiedt op advies van de behandelend arts.