Winkelmandje

Paracetamol, Ibuprofen, malaria middel en Remdesivir

16 april 2020 16 april 2020

Paracetamol, Ibuprofen, malaria middel en RemdesivirParacetamol en ibuprofen

Onderzoek van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wijst uit dat er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs gevonden is dat gebruik van NSAID’s het ziektebeeld van COVID-19 zou verergeren. Voor de behandeling van koorts en pijn bij COVID-19 zijn Paracetamol en NSAID’s de aangewezen geneesmiddelen volgens de geldende richtlijnen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met interacties en contra-indicaties.

Chloroquine (antimalariamiddel)

De nieuwe doseeradviezen zijn in de nieuwste versie van het COVID-19-behandeladvies van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) opgenomen. Voor meer informatie zie op de website van SWAB de actuele adviezen.

Remdesivir 

Het Committee for Human Medicinal Products van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft aanbevelingen gedaan voor compassionate use van Remdesivir bij behandeling van COVID-19. Het Committee geeft advies over dosering en behandelduur. Een compassionate use-programma is normaal gesproken bedoeld voor kleine patiëntengroepen met een ernstige ziekte, waarvoor geen alternatief geneesmiddel is. De aanbevelingen van de CHMP zijn te vinden via https://www.ema.europa.eu.

Kennis van de activiteit van de genen, die betrokken zijn bij het afbreken van deze geneesmiddelen, kan er voor zorgen dat vanaf het begin de juiste dosering wordt gebruikt. Het   belang van een DNA-paspoort wordt daarmee weer eens duidelijk aangetoond. CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8, en CYP1A2 zijn belangrijke genen, die een rol spelen bij het afbreken van deze medicijnen. Als rekening wordt gehouden met de gevonden variaties in deze genen, dan is er minder risico op ernstige bijwerkingen. Al eerder waarschuwde niFGo en het IVM om niet zonder voorschrift ibuprofen te gebruiken. Het advies is daarom om met het DNA-paspoort ibuprofen te kopen bij de apotheek.

Bestel een DNA-paspoort

Voorkom bijwerkingen van medicijnen door middel van een DNA-analyse die de activiteit van leverenzymen bepaalt. Variaties in het DNA beïnvloeden de gevoeligheid voor medicijnen, en ongeveer een derde van alle medicijngebruikers heeft dergelijke variaties.

Tijdelijke actie: van € 230,- voor € 198,-!

Terug naar overzicht