Winkelmandje

Recent onderzoek brengt OPRM1 variant in verband met zelfmoordneiging

3 april 2019 3 april 2019

Het medicijnen fluoxetine

De voornaamste reden voor zelfmoord is depressie. Behandeling met antidepressiva ligt dan vaak voor de hand. Een van de voorgeschreven medicijnen fluoxetine is omstreden. Er werd al langere tijd gewezen op de vaak ernstige bijwerkingen bij patiënten, die fluoxetine kregen voorgeschreven.

Dit heeft geleid tot onderzoek naar de biomarkers, die zelfmoordneigingen bij depressieve patiënten zouden kunnen voorspellen. In onderstaand artikel wordt beschreven welke biomarkers zijn onderzocht.

Onderzoek uit Frankrijk

Huisartsen en psychiaters in heel Frankrijk volgden de deelnemers voor 6 weken na een eerste voorschrift van tianeptine, een antidepressiebehandeling. Suïcidaal de ideatie werd beoordeeld met item 10 van de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale. Er zijn diverse genen onderzocht in relatie tot het bovenstaande.

Conclusie

Een van de conclusies is dat het genotype rs1799971 in het gen OPRM1 een risico op onaangepast sociaal gedrag, sterke gevoelens van depressie en zelfmoordneiging bij patiënten, die tianeptine gebruiken, kan veroorzaken. Reden genoeg om secuur om te gaan met het voorschrijven van medicijnen en het bepalen van de dosering van de voorgeschreven medicijnen.

Terug naar overzicht