DNA-paspoort CYP+

200.00

Beschrijving

Met het DNA-paspoort CYP+ worden o.a. zes leverenzymen getest, die een belangrijke rol spelen bij het afbreken van de circa negentig medicijnen, die in Nederland worden voorgeschreven. Omdat die enzymen niet bij iedereen even actief zijn, kan dat leiden tot bijwerkingen of een niet-werkend medicijn. Lees hier het artikel  “Een farmacogenetisch paspoort is voor vrijwel iedereen gunstig” .

Deze zes genen, die met dit DNA-paspoort worden onderzocht, zijn CYP1A2, CYP2B6, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5 en VKORC1. Meer informatie over de werking van deze genen is te vinden bij “DNA-paspoort” op deze site.

Ook bij het DNA-paspoort CYP+ wordt een rapport en een fysiek medicijnenpaspoort verstrekt. Met deze gegevens kunnen de huisarts en apotheker de werking van het medicijnen en de dosering vaststellen.

Bijkomend voordeel is dat de testprocedure aanzienlijk korter duurt dan bij het uitgebreide standaard DNA-paspoort. Na het retour ontvangen van de DNA-afname kit ongeveer twee weken.