NIFGO DNA-Paspoort (onderzoek)

235.00

Beschrijving

NIFGO onderzoekt het effect van farmacogenetisch onderzoek op de voorgeschreven medicatie. NIFGO monitort uitslagen uit eerder onderzoek. Eerder onderzoek toonde aan dat farmacogenetisch onderzoek in 60% van de gevallen leidde tot wijziging van de medicatie.

In het huidig lopende onderzoek vraagt NIFGO, 1 maand na de rapportage, of de medicatie op basis van het gevonden profiel is gewijzigd. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Deelnemen aan dit onderzoek kan door dit DNA-paspoort aan te vragen.Deelname wordt gehonoreerd met een korting van 10 euro.