Farmacogenetica

Farmacogenetica onderzoekt de erfelijke aanleg als je medicijnen moet gebruiken. De werking van een medicijn verschilt per persoon. Soms is een hogere dosering nodig, soms weer een lagere of soms zelfs een ander medicijn. Het is heel belangrijk het juiste medicijn te gebruiken en de dosering te krijgen die past bij jouw stofwisseling. Veel ziekenhuisopnames (zo’n) 7 procent hebben te maken met de effecten van medicijngebruik.

Wanneer is een farmacogenetische test noodzakelijk?

Als je erg last hebt van bijwerkingen en/of je merkt dat het medicijn niet of te weinig werkt, dan wordt geadviseerd een DNA- test voor dat medicijn aan te vragen. Dit is een test op DNA-niveau. De uitslag van het onderzoek kan aanleiding zijn je medicatie aan te passen. Let wel, altijd in overleg met je (huis)arts!  Voor een groot aantal medicijnen zijn inmiddels op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur adviezen opgesteld door de werkgroep Farmacogenetica. In deze adviezen staat hoe te handelen bij een afwijkend stofwisselingspatroon. De medicijnen waarop getest kan worden vind je in deze lijst.

Hoe wordt DNA afgenomen?

Door het verzamelen van wat speeksel of wangslijm. Dit is erg eenvoudig en effectief. NIFGO stuurt bij een aanvraag een DNA-kit met een instructie voor speekselafname. De DNA-kit kan vervolgens met de bijgevoegde envelop worden teruggestuurd.

Is opsturen van de test veilig en is privacy gewaarborgd?

Ja, het buisje met gestabiliseerd DNA-materiaal wordt verstuurd met een anonieme buiscode. Deze buiscode is alleen door NIFGO te herleiden. Het laboratorium kent alleen de buiscode. Na het onderzoek wordt het DNA materiaal door het laboratorium vernietigd. De onderzoeksgegevens worden per email verstuurd; het DNA paspoort per reguliere post. Je gegevens worden nog 1 week na verzending van resulaten en/of paspoort bewaard; daarna worden ze gewist.

Vergoedt de verzekeraar de DNA test?

Farmacogenetisch onderzoek wordt in principe vergoed als er sprake is van ernstige bijwerkingen of een medicijn, dat niet of nauwelijks werkt. Dit kan mogelijk van verzekeraar tot verzekeraar verschillen, dus handig om dit even na te vragen. Sommige verzekeraars, zoals ONVZ, hebben farmacogenetisch onderzoek, als preventieve test,  opgenomen in een aanvullende module. De DNA-test wordt  beschouwd als medische kosten en is dus fiscaal aftrekbaar.

DNA-paspoort

Het DNA-paspoort met je farmacogenetisch profiel kun je aan de arts laten zien. Aan de hand daarvan kan hij of zij het beste medicijn en de goede dosering bepalen. Je farmacogenetisch profiel verandert niet tijdens je leven. Je kunt het DNA-paspoort dus je hele leven gebruiken. Omdat we de internationale notering gebruiken, kun je het DNA-paspoort ook in het buitenland laten zien, als je door wat dan ook, opeens medicijnen moet gaan gebruiken.

Wat staat er precies op het DNA paspoort?

Op het DNA-paspoort staat het resultaat van de gevonden genetische aanleg. Deze wordt aangeduid met het begrip fenotype. Daarvoor wordt de Engelse afkorting gebruikt.

EM (extensive metabolizer) = normale stofwisseling

IM (intermediate metabolizer) = verlaagde stofwisseling

UM (ultra-rapid metabolizer) = zeer snelle stofwisseling

PM (poor metabolizer) = langzame stofwisseling

Wat wordt onderzocht voor het DNA Paspoort?

Het lichaam heeft de gewoonte om alle lichaamsvreemde stoffen, dus ook medicijnen, af te breken en uit het lichaam te verwijderen. Dit hele proces noemen we stofwisseling (metabolisme). Hiervoor zijn enzymen nodig, die door genen op het DNA gecodeerd zijn. Deze genen verschillen per individu. Daarom is de activiteit van zo’n enzym per persoon verschillend. Van een 100-tal medicijnen, die de huisarts vaak voorschrijft, is bekend, dat genetische variaties invloed hebben op de werking van het medicijn.  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP) heeft richtlijnen voor dosering, bij die genetische variaties opgesteld. Met die richtlijnen kan de arts, samen met de apotheker, het beste medicijn en de goede dosering bepalen. Heel belangrijk, vooral als meerdere medicijnen tegelijk moeten worden gebruikt. Soms pakt de wisselwerking tussen medicijnen namelijk verkeerd uit. Het NIFGO-DNA paspoort test de meest belangrijke genen voor deze medicijnen. De genen die op het DNA-Paspoort staan zijn:

CYP2D6: enzym dat circa 80% van de (door huisartsen) voorgeschreven medicijnen omzet, zoals. Metoprolol, Codeine, Oxycodon, Tramadol, Amitriptyline, Clomipramine, Doxepine, Imipramine, Nortriptyline, Paroxetine, Venlafaxine, Haloperidol, en Risperidon;

CYP1A2: enzym dat effect heeft op de activiteit van andere enzymen die de werking van medicijnen bepalen. Bijvoorbeeeld Clozapine. Variatie in CYP1A2 kan leiden tot activatie of remming van andere enzymen;

CYP2B6: enzym dat veel medicijnen omzet, meest belangrijk voor antivirale middelen;

CYP2C9: enzym bepaalt o.a. de gevoeligheid voor antistolling zoals o.a. acenocoumarol en het anti-epilecticum fenytoine;

CYP2C19: enzym dat belangrijk is bij antistollingsmiddelen zoals Lansoprazol, Esomeprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Imipramine, Citalopram, Escitalopram en plavix/clopidogrel;

CYP3A4: enzym dat ongeveer de helft van de medicijnen omzet;

CYP3A5: enzym dat belangrijk is voor immuunsuppressiva en

VKORC1: enzym dat zorgt voor anti-bloedstolling. Veel voorgeschreven medicijnen zijn Acetylsalicylzuur, Fenprocoumon Ascal en Acenocoumarol. Variaties in dit gen kunnen dit proces versterken waardoor bloedingen kunnen optreden.

Voor welke medicijnen is testen belangrijk?

Voor medicijnen/werkzame stof die op lijst 1 voorkomen wordt farmacogenetisch testen sterk aangeraden. Als ** achter het medicijn staat dient, voordat met de medicijnen wordt begonnen, eerst farmacogenetisch getest te worden.

Lijst 1

 • acenocoumarol
 • amitriptyline
 • aprepitant
 • aripiprazol
 • atomoxetine
 • atorvastatine
 • carisoprodol
 • carvedilol
 • celecoxib
 • (es)citalopram
 • clomipramine
 • clopidogrel**
 • clozapine
 • codeïne**
 • cyclophosphamide
 • cyclosporine
 • dapson
 • debrisoquine
 • desipramine
 • dextromethorphan
 • diazepam
 • docetaxel
 • doxepine
 • duloxetine
 • encaïnide
 • eliglustat**
 • erythromycine
 • esomeprazol
 • fenprocoumon
 • fenytoïne
 • flecaïnide
 • haloperidol
 • ibuprofen
 • ifosphamide
 • imipramine
 • lansoprazol
 • metoprolol
 • mirtazapine
 • moclobemide
 • nebivolol
 • nortriptyline
 • omeprazol
 • oxycodon
 • paclitaxel
 • pantoprazol
 • paroxetine
 • pimozide
 • propafenon
 • quetiapine
 • ritonavir
 • sertraline
 • sildenafil
 • sparteine
 • sunitinib
 • tacrolimus
 • tamoxifen
 • thioridazine
 • timolol
 • tramadol
 • venlafaxine
 • voriconazol
 • warfarine
 • zuclopentixol

Lijst 2: Voor medicijnen/werkzame stof die op lijst 2 voorkomen wordt, als er sprake is van ernstige of vervelende bijwerkingen farmacogenetisch testen aangeraden.

 • acetylsalicylzuur
 • alfentanil
 • alprazolam
 • alprenolol
 • amfetamine
 • amlodipine
 • astemizole
 • azitromycine
 • bisoprolol
 • budesonide
 • bufuralol
 • buspiron
 • cafergot
 • cerivastatine
 • chloramphenicol
 • chlorpheniramine
 • chlorpromazine
 • cilostazol
 • cisapride
 • ciprofloxacine
 • claritromycine
 • cyclobenzaprine
 • desloratadine
 • dexamethason
 • dexfenfluramine
 • diclofenac
 • diltiazem
 • domperidon
 • donepezil
 • efavirenz
 • enalapril
 • eplerenon
 • etoricoxib
 • felodipine
 • fenobarbital
 • fentanyl
 • fexofenadine
 • finasteride
 • fluticason
 • fluoxetine
 • fluvastatin
 • fluvoxamine
 • gleevec
 • glibenclamide
 • glimepiride
 • glipizide
 • glyburide
 • hexobarbital
 • hydrocortisone
 • indinavir
 • indomethacin
 • irbesartan
 • isosorbidemononitraat
 • ketoconazol
 • lercanidipine
 • lidocaïne
 • lisinopril
 • losartan
 • lovastatine
 • meloxicam
 • mefenytoine
 • mephobarbital
 • methadon
 • methoxyamfetamine
 • metoclopramide
 • metronidazol
 • mexiletine
 • miconazol
 • midazolam
 • minaprine
 • mometason
 • naproxen
 • nateglinide
 • nelfinavir
 • nifedipine
 • nilutamide
 • nisoldipine
 • nitrendipine
 • norfloxacine
 • olanzapine
 • ondansetron
 • perfenazine
 • perhexiline
 • phenacetin
 • phenformin
 • piroxicam
 • prasugrel
 • pravastatine
 • prednisolon
 • primidone
 • proguanil
 • promethazine
 • propanolol
 • quinidine
 • rabeprazol
 • ranitidine
 • repaglinide
 • ribavirine
 • riluzole
 • risperidon
 • ropivacaine
 • rosiglitazone
 • rosuvastatine
 • salmeterol
 • saquinivir
 • simvastatine
 • sirolimus
 • sorafenib
 • suprofen
 • tacrine
 • telithromycine
 • temazepam
 • teniposide
 • terfenadine
 • theophylline
 • tiotropium
 • tizanidine
 • tolbutamide
 • torisel
 • torsemide
 • trazodone
 • triazolam
 • trimethoprim
 • verapamil
 • vincristine
 • zaleplon
 • zolmitripan
 • zolpidem