Er zijn verschillende vormen van depressie. Juist door die verschillen zijn er ook veel verschillende medicijnen (Antidepressiva). Antidepressiva zijn medicijnen, die invloed hebben op die stoffen in de hersenen, die emoties en stemmingen bepalen.

Bijwerkingen antidepressiva

Veel voorkomende bijwerkingen van antidepressiva zijn erg en heftig zweten, maag-darmklachten, migraine-achtige hoofdpijn, slapeloosheid, bloedingen en gewichtstoename. Bekend is dat het vinden van het juiste medicijn en dosering vaak enkele weken duurt voordat een medicijn wordt gevonden dat werkt en weinig bijwerkingen geeft. In die periode worden vaak verschillende medicijnen achter elkaar uitgeprobeerd.

 

Het al of niet werken van een medicijn hangt echter ook af van de specifieke eigenschappen van de genen die het medicijn afbreken. De genen CYP2D6 en CYP2C19 zijn daarbij het belangrijkst; maar ook de genen CYP1A2 en CYP3A4 zijn daarop van invloed. Bij ongeveer 20-30% van de bevolking toont CYP2D6 een verminderde activiteit.

Antidepressiva DNA test

Dit leidt tot hoge bloedconcentraties van sommige antidepressiva als bijvoorbeeld Clomipramine. Ook het optreden van bijwerkingen kan vaak verklaard worden door de gevonden genetische achtergrond, in dit geval de verminderde activiteit van CYP2D6. Bij patiënten met dit genotype kan de dosering van Clomipramine op 50% worden vastgesteld (bron: KNMP Kennisbank). Met farmacogenetisch onderzoek worden de specifieke eigenschappen bij het afbreken van medicijnen in kaart gebracht. Daarmee kunnen weken van medicijnen uitproberen worden voorkomen.

Met dit DNA-paspoort kunnen arts en apotheker nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. In de KNMP Kennisbank is informatie te vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende activiteit.  Het DNA-paspoort wordt geleverd met een uitgebreide tekstuele toelichting op de testuitslagen op het paspoort, zodat u de uitslagen op het paspoort begrijpt en tevens kan anticiperen op toekomstig medicijngebruik.

Wanneer is een antidepressieva DNA-test verstandig?

Uiteraard voordat een medicijn wordt voorgeschreven om de vele weken van zoeken naar het juiste medicijn te voorkomen. Maar ook als er bijwerkingen zijn, die maar niet minder worden. Een DNA-test antidepressiva is geschikt als een van de volgende medicijnen wordt ingenomen:  Staat een voorgeschreven medicijn hier niet bij neem dan contact met ons op.

Antipsychotica

Antipsychotica is een groep medicijnen, die wordt voorgeschreven als iemand lijdt aan een psychose. Een psychose kan worden veroorzaakt door schizofrenie, drugsgebruik, een sterke diep ingrijpende emotie of een manisch-depressieve stoornis. In dit soort gevallen zullen eerst antipsychotica worden voorgeschreven.

Ook bij Anti-psychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het medicijn, dat het beste werkt. Maar het al of niet werken van een medicijn hangt ook af van de specifieke eigenschappen van de genen, die het medicijn afbreken. De genen CYP2D6 en CYP2C19 zijn daarbij de belangrijkste. Maar ook de genen CYP1A2 en CYP3A4 spelen een rol.

Bijwerkingen antipsychotica

Motorische bijwerkingen als spierkramp, hormonale bijwerkingen, gewichtstoename en risico op suikerziekte zijn de meest voorkomende bijwerkingen. Alle reden dus om, voordat met medicatie wordt begonnen, met een farmacogenetische DNA-test te bepalen of het voor te schrijven medicijn wel aansluit bij de specifieke genetische eigenschappen van iemands stofwisseling.

DNA-paspoort anti-psychotica

Het DNA-paspoort anti-psychotica is geschikt als de volgende medicijnen worden voorgeschreven: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Dezelfde genen worden getest als bij het DNA-paspoort anti-depressiva. U kunt dit paspoort aanvragen en bij de aanvraag aangeven welke medicatie u slikt.

Hoe werkt de DNA-afname kit?

Nadat de test is aangevraagd, wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf speeksel of wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is weinig ingrijpend en erg effectief. Het DNA-materiaal wordt opgestuurd naar een van de gecertificeerde laboratoria, gespecialiseerd in farmacogenetisch onderzoek. Na drie weken wordt de uitslag van het onderzoek per e-mail verzonden. In de uitslag worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker aangegeven.

Is privacy gewaarborgd?

Ja, de QR-code op het buisje is verbonden met de persoonlijke gegevens. Het buisje is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen het buisje met de QR-code, dus geen persoonlijke gegevens. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd door NIFGO.

Nieuws

Behandeling van depressie op basis van genetische informatie