Depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis. Afhankelijk van het behandelplan worden antidepressiva voorgeschreven. Bij ongeveer 15 procent van de patiënten hebben deze medicijnen niet het beoogde effect. De klachten verdwijnen niet en bijwerkingen zijn soms heftig. Het vinden van het beste medicijn en de juiste dosering duurt vaak enkele weken of maanden.

De genen, die belangrijk zijn voor de werking van antidepressiva zijn CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5, COMT, OPMR1 en GRIK4. Specifieke eigenschappen van deze genen zijn vaak de oorzaak van veel bijwerkingen of een niet-werkend medicijn.

Een voorbeeld: bij Clomipramine is CYP2D6 heel belangrijk. Bij 5 a 10% van de mensen heeft CYP2D6 geen enzymactiviteit, dus dan Als de arts dit van te voren weet zal hij een ander medicijn voorschrijven. of de dosering aanpassen. bron: KNMP Kennisbank).

DNA-test

Met een farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke eigenschappen van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Op basis van de uitslag kan dan meteen het goede medicijn en de juiste dosering worden voorgeschreven en wordt de kans op bijwerkingen minder.

Het NIFGO DNA paspoort is belangrijk bij gebruik van: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat een voorgeschreven medicijn hier niet bij neem dan contact met ons op.

NIFGO DNA Paspoort Panel Pro, Cardio, Depressiva-psychotica

Antipsychotica

Ook bij antipsychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het medicijn, dat het beste werkt en de minste bijwerkingen heeft. Ook voor antipsychotica geldt dat specifieke eigenschappen van onze genen bepalen of het medicijn goed werkt en of bijwerkingen optreden. Net als bij antidepressiva zijn de variaties van genen CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5, COMT, OPMR1 en GRIK4 belangrijk.

DNA-test

Met een farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke eigenschappen van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Op basis van de uitslag kan dan meteen het goede medicijn en de juiste dosering worden voorgeschreven en wordt de kans op bijwerkingen minder.

Het NIFGO DNA-paspoort is belangrijk bij gebruik van Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat een voorgeschreven medicijn hier niet bij neem dan contact met ons op.

Hoe werkt de DNA-test?

Aanvragen van de DNA-test gaat via de website. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvraag wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is eenvoudig zelf te doen en is weinig ingrijpend. Het DNA-materiaal in het buisje van de afname-kit stuurt u terug in de speciale retour envelop. Het testen van het DNA-materiaal en het opstellen van de rapportage duurt ongeveer 3 a 4 weken. In de rapportage worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker uitgebreid toegelicht. Het DNA-materiaal wordt getest in de gecertificeerde laboratoria van PHARMgenomics en SYNLAB. Coriell Life Services interpreteert de uitslagen en stelt de relevante gen-medicijn combinaties op.

Is privacy gewaarborgd?

De QR-code op het buisje in de DNA-afname kit is verbonden met de persoonlijke gegevens. Het buisje is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen het buisje met de QR-code, dus geen persoonlijke gegevens. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd.

Nieuws

Betere behandeling depressie dankzij DNA-paspoort

OPRM1 variant verhoogt zelfmoordneiging

Behandeling van depressie op basis van genetische informatie