Depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis. Er zijn verschillende vormen van depressie waaronder de; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, psychotische depressie en postnatale depressie. Afhankelijk van het behandelplan wordt besloten een of meerdere medicijnen (antidepressiva)  voor te schrijven. Bij ongeveer 15 procent van de patiënten hebben deze medicijnen niet het beoogde effect. Klachten verdwijnen niet en de bijwerkingen houden aan.

Bijwerkingen antidepressiva

Bijwerkingen van antidepressiva zijn in de eerste periode intens, omdat ze in sterke mate het dagelijks functioneren bepalen. Veel voorkomende bijwerkingen zijn; zweten, maagklachten, migraine-achtige hoofdpijn, slapeloosheid, bloedingen en gewichtstoename.

Het vinden van het juiste medicijn en dosering duurt vaak enkele weken of maanden. In die periode worden vaak verschillende medicijnen achter elkaar uitgeprobeerd.

Het al of niet werken van antidepressiva hangt ook af van de eigenschappen van de genen, die het medicijn afbreken. Medicijnen worden in de lever afgebroken door genen (leverenzymen). In de meeste gevallen werken geneesmiddelen zoals verwacht.  Soms breekt het medicijn juist zeer snel af terwijl in andere gevallen dat afbreken erg langzaam gaat of helemaal niet.

De genen CYP2D6 en CYP2C19 zijn bij de verwerking van antidepressiva geneesmiddelen het belangrijkst; maar ook de genen CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, COMT, OPMR1 en GRIK4 zijn daarop van invloed.

Een voorbeeld: bij voorschrijven van CLomipramine is de activiteit van CYP2D6 belangrijk. Bij ongeveer 20-30% van de westerse bevolking heeft CYP2D6 een verminderde activiteit. Bij deze patiënten kan de dosering van Clomipramine op 50% worden vastgesteld (bron: KNMP Kennisbank).Op die manier is de werking gewaarborgd en wordt de kans op bijwerkingen tegen gegaan.

Antidepressiva DNA-test

Met een farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke eigenschappen van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Daarmee worden weken van medicijnen uitproberen en het optreden van ernstige bijwerkingen voorkomen.

Met uitkomst kunnen arts en apotheker nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. In de KNMP Kennisbank is informatie te vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende gen-activiteit.

Overweeg een DNA-test bij gebruik van een of meerdere van de volgende medicijnen: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat een voorgeschreven medicijn hier niet bij neem dan contact met ons op.

NIFGO DNA Paspoort Panel Pro, Cardio, Depressiva-psychotica

Antipsychotica

Antipsychotica is een groep medicijnen, die wordt voorgeschreven als iemand lijdt aan een psychose. Een psychose kan worden veroorzaakt door schizofrenie, drugsgebruik, een sterke diep ingrijpende emotie of een manisch-depressieve stoornis. In dit soort gevallen zullen eerst antipsychotica worden voorgeschreven.

Ook bij antipsychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het medicijn, dat het beste werkt en de minste bijwerkingen heeft. Maar het al of niet werken van een medicijn en de ernst van de bijwerkingen worden ook bepaald door de specifieke eigenschappen van de genen, die het medicijn afbreken. Net als bij antidepressiva zijn de genen CYP2D6 en CYP2C19 zijn daarbij de belangrijkst. maar ook de genen CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, COMT, OPMR1 en GRIK4 spelen daarbij een rol.

DNA-test anti-psychotica

Met een farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke eigenschappen van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Daarmee kunnen weken van medicijnen uitproberen en het optreden van ernstige bijwerkingen worden voorkomen.

Met uitkomst kunnen arts en apotheker nauwkeurig bepalen, welk medicijn het beste werkt en welke dosering daarbij hoort. In de KNMP Kennisbank is informatie te vinden over hoe te handelen, als er sprake is van een afwijkende gen-activiteit.

Het DNA-paspoort antipsychotica is belangrijk voor gebruikers van o.a. de volgende medicijnen; Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol.

Hoe werkt de DNA-test?

De DNA-test wordt aangevraagd via de website. Nadat de aanvraag is ontvangen wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf wangslijmvlies kan worden afgenomen. Dit is weinig ingrijpend. Het DNA-materiaal wordt opgestuurd naar een gecertificeerd laboratorium, gespecialiseerd in farmacogenetisch onderzoek. Drie weken na het terugsturen van de DNA-kit wordt de uitslag van het onderzoek per e-mail verzonden. In de uitslag worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker uitgebreid toegelicht. Alleen de variaties in het DNA, die van invloed zijn op de werking van medicijnen worden onderzocht. Andere informatie over erfelijkheid, verwantschap of aanleg wordt niet meegenomen met een medische DNA-test van NIFGO.

Is privacy gewaarborgd?

De QR-code op het buisje in de DNA-afname kit is verbonden met de persoonlijke gegevens. Het buisje is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen het buisje met de QR-code, dus geen persoonlijke gegevens. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd door NIFGO.

Nieuws

OPRM1 variant verhoogt zelfmoordneiging

Behandeling van depressie op basis van genetische informatie