Depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis. Afhankelijk van het behandelplan worden antidepressiva voorgeschreven. Vaak hebben deze medicijnen niet het beoogde effect. De klachten verdwijnen niet en bijwerkingen zijn soms heftig. Het vinden van het goede medicijn en de juiste dosering duurt vaak enkele weken of maanden, waarbij telkens een ander medicijn wordt voorgeschreven om het gewenste doel te bereiken.

Genen, die belangrijk zijn voor de werking van antidepressiva zijn o.a. CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5 en COMT. Gevonden variaties van deze genen zijn vaak de oorzaak van veel bijwerkingen of een niet-werkend medicijn.

Een voorbeeld: bij Clomipramine is CYP2D6 heel belangrijk. Bij circa 10% van de mensen heeft CYP2D6 geen enzymactiviteit. Als de arts dit van te voren weet, kan direct een ander medicijn worden voorgeschreven of de dosering worden aangepast. bron: KNMP Kennisbank).

DNA-test

Met farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke variaties van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Op basis van de uitslag kan dan meteen het goede medicijn en de juiste dosering worden voorgeschreven.

Het NIFGO DNA paspoort is belangrijk bij gebruik van o.a.: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat uw medicijn hier niet bij, neem dan contact met ons op.

NIFGO DNA Paspoort Panel Pro, Cardio, Depressiva-psychotica

Antipsychotica

Ook bij antipsychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het juiste medicijn. Ook voor antipsychotica geldt, dat specifieke varianten van onze genen bepalen of een medicijn goed werkt en wat de kans is op bijwerkingen. Net als bij antidepressiva zijn de varianten van de genen CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5 en COMT belangrijk.

Hoe werkt de DNA-test?

Aanvragen van de DNA-test gaat via de website. Binnen twee werkdagen, na ontvangst van de aanvraag, wordt een DNA afname-kit toegestuurd. Met deze DNA afname-kit kan speeksel worden afgenomen. Dit is eenvoudig zelf te doen en is weinig ingrijpend. Het DNA-materiaal in het buisje van de afname-kit stuurt u terug in de speciale retourenvelop. Het testen van het DNA-materiaal en het opstellen van de rapportage duurt ongeveer 4 weken. In de rapportage worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker aangegeven. Het DNA-materiaal wordt getest in gecertificeerde laboratoria van EUROFINS. ABOMICS en NIFGO interpreteren de testuitslagen en stellen het rapport op. In het rapport staan de testuitslag, het tromboseprofiel en de relevante gen-medicijn combinaties.

Is privacy gewaarborgd?

De code op het buisje van de DNA-afname kit is verbonden met de persoonsgegevens van de aanvrager. De DNA-afname kit is daarom alleen geschikt voor gebruik door de aanvrager. Het laboratorium ontvangt alleen het gecodeerde buisje. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd.

Leidraad farmacogenetica psychiatrische praktijk

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk

De invloed van roken op Clozapine

Antidepressiva Venlafaxine

Recent onderzoek brengt OPRM1 variant in verband met zelfmoordneiging