Hoe weet je of antidepressiva goed werkt?

Depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis. Afhankelijk van het behandelplan worden antidepressiva voorgeschreven. Vaak hebben deze medicijnen niet het beoogde effect. De klachten verdwijnen niet en bijwerkingen zijn soms heftig. Het vinden van het goede medicijn en de juiste dosering duurt vaak enkele weken of maanden, waarbij telkens een ander medicijn wordt voorgeschreven om het gewenste doel te bereiken.

Genen, die belangrijk zijn voor de werking van antidepressiva zijn o.a. COMT, CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 en CYP3A5. Gevonden variaties in deze genen zijn vaak de oorzaak van veel bijwerkingen of een niet-werkend medicijn.

Clomipramine

Een voorbeeld: bij Clomipramine is CYP2D6 heel belangrijk. Bij circa 10% van de mensen heeft CYP2D6 geen enzymactiviteit. Als de arts dit van te voren weet, kan direct een ander medicijn worden voorgeschreven of de dosering worden aangepast. bron: KNMP Kennisbank).

Wat kun je met de DNA-test?

Met farmacogenetisch DNA-onderzoek worden variaties van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek kunen huisarts en/of apotheker controleren of de voorgeschreven medicatie nog klopt.

Het NIFGO DNA paspoort is belangrijk bij gebruik van o.a.: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat uw medicijn hier niet bij, neem dan contact met ons op.

NIFGO DNA Paspoort Panel Pro, Cardio, Depressiva-psychotica

Gebruik je antipsychotica?

Ook bij antipsychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het juiste medicijn. Ook voor antipsychotica geldt, dat specifieke variaties in onze genen bepalen of een medicijn goed werkt en wat de kans is op bijwerkingen. Net als bij antidepressiva zijn de variaties in de genen COMT, CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 en CYP3A5 belangrijk.

Leidraad farmacogenetica psychiatrische praktijk

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk

De invloed van roken op Clozapine

Antidepressiva Venlafaxine

Recent onderzoek brengt OPRM1 variant in verband met zelfmoordneiging