Depressie is een vaak voorkomende psychische stoornis. Afhankelijk van het behandelplan worden antidepressiva voorgeschreven. Bij ongeveer 15 procent van de patiënten hebben deze medicijnen niet het beoogde effect. De klachten verdwijnen niet en bijwerkingen zijn soms heftig. Het vinden van het beste medicijn en de juiste dosering duurt vaak enkele weken of maanden.

De genen, die belangrijk zijn voor de werking van antidepressiva zijn CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5, COMT en GRIK4. Specifieke eigenschappen van deze genen zijn vaak de oorzaak van veel bijwerkingen of een niet-werkend medicijn.

Een voorbeeld: bij Clomipramine is CYP2D6 heel belangrijk. Bij 5 a 10% van de mensen heeft CYP2D6 geen enzymactiviteit, dus als de arts dit van te voren weet kan een ander medicijn worden voorgeschreven of de dosering worden aangepast. bron: KNMP Kennisbank).

DNA-test

Met een farmacogenetisch DNA-onderzoek worden de specifieke eigenschappen van de hierboven genoemde genen in kaart gebracht. Op basis van de uitslag kan dan meteen het goede medicijn en de juiste dosering worden voorgeschreven en wordt de kans op bijwerkingen minder.

Het NIFGO DNA paspoort is belangrijk bij gebruik van: Aripiprazol, Broomperidol, Chloorprotixeen, Clozapine, Flufenazine, Haloperidol, Olanzapine, Paliperidon, Pipamperson, Quetiapine, Risperdon, Sertindol en Zuclopenticol. Staat een voorgeschreven medicijn hier niet bij neem dan contact met ons op.

NIFGO DNA Paspoort Panel Pro, Cardio, Depressiva-psychotica

Antipsychotica

Ook bij antipsychotica kennen we de praktijk van enkele weken zoeken naar het medicijn, dat het beste werkt en de minste bijwerkingen geeft. Ook voor antipsychotica geldt dat specifieke eigenschappen van onze genen bepalen of het medicijn goed werkt en of bijwerkingen optreden. Net als bij antidepressiva zijn de variaties van genen CYP2D6, CYP2C19, CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5, COMT en GRIK4 belangrijk.

Hoe werkt de DNA-test?

Aanvragen van de DNA-test gaat via de website. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvraag wordt een DNA afname-kit toegestuurd, waarmee zelf speeksel kan worden afgenomen. Dit is eenvoudig zelf te doen en is weinig ingrijpend. Het DNA-materiaal in het buisje van de afname-kit stuurt u terug in de speciale retourenvelop. Het testen van het DNA-materiaal en het opstellen van de rapportage duurt ongeveer 3 a 4 weken. In de rapportage worden de aandachtspunten voor de arts en apotheker uitgebreid toegelicht. Het DNA-materiaal wordt getest in de gecertificeerde laboratoria van EUROFINS, PHARMgenomics en SYNLAB. Abomics en Nifgo interpreteren de uitslagen en stellen het rapport met o.a. het tromboseprofiel en de relevante gen-medicijn combinaties op.

Is privacy gewaarborgd?

De code van de DNA-afname kit is verbonden met de persoonlijke gegevens. De DNA-afname kit is daarom alleen geschikt voor eigen gebruik. Het laboratorium ontvangt alleen het gecodeerde buisje zonder de persoonlijke gegevens. Na het onderzoek wordt het DNA-materiaal standaard door het laboratorium vernietigd.

Leidraad farmacogenetica psychiatrische praktijk

Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk

De invloed van roken op Clozapine

Antidepressiva Venlafaxine

Recent onderzoek brengt OPRM1 variant in verband met zelfmoordneiging